Blogg / Pressmeddelanden

Palette Software förvärvar KIBI Business Solutions

Det svenska mjukvaruföretaget Palette stärker sin position på den nordiska marknaden genom förvärvet av affärsområdet Business Solutions från KIBI.

Palette är en ledande leverantör av lösningar som täcker hela processen från inköp till betalning. Genom förvärvet av KIBI Business Solutions blir Palette den största aktören i Norden, en marknad som man har investerat stort i de senaste åren genom etableringar i Danmark 2012, Finland 2014 och Norge 2015.

2015 var det starkaste året i Palettes historia och företaget har en årlig tillväxt på ca 25 procent. Palette växer starkt och hade innan förvärvet av KIBI Business Solutions 110 anställda och kontor i sex länder.

– Ett större företag innebär fler möjligheter. Förvärvet ger oss bredare kompetens inom elektronisk fakturahantering i allmänhet och inom offentlig sektor specifikt. Dessutom stärks produktportföljen med dokumenthantering, något Palette inte har haft tidigare, säger Lars Ola Petters, VD på Palette.

KIBI Business Solutions, en del av KIBI, har över 2 500 kunder. Många är små och medelstora företag och tjänstebyråer, två segment som kompletterar Palettes befintliga kundbas som till stor del består av något större företag. KIBI Business Solutions har 22 anställda fördelade på kontor i Stockholm, Oslo och Köpenhamn. Omsättningen uppgick till 38 MSEK 2015.

– Vi på KIBI är mycket stolta över den position som vi har byggt upp under 15 år inom elektronisk fakturahantering och Enterprise Content Management. När vi nu avyttrar vårt affärsområde Business Solutions till Palette önskar vi kunderna och Palette ett stort lycka till i deras nya samarbete. KIBI kommer fortsättningsvis vara en ledande Medtech leverantör inom medicinsk dokumentation och diagnostik, säger Robert Cygnaeus, VD på KIBI.

Ladda ner hela pressmeddelandet:

Palette förvärvar KIBI Business Solutions Swedish

Skriv ut eller dela Publiceringsdatum: 2016-06-20