Automation requires reflection

Automatisering kräver eftertanke

Automatisering av processerna innebär en förändring för alla i företaget och det kräver eftertänksamhet. Det är lätt att man glömmer människans roll i processen och endast fokuserar på att få tekniken att fungera. Den stora utmaningen ligger dock i att få alla inblandade att tänka och agera annorlunda.

Digitalisering av processer

Många företag har förstått vikten i att digitalisera sina processer men det finns företag som just påbörjat sin resa. Deras utmaning är att få hela organisationen med på tåget i det digitala arbetet, genom att engagera allt från medarbetaren till ledning, för att kunna skapa ett positivt klimat kring utvecklingen.

Palette Softwares projektledare Marie Louise Ankersjö listar viktiga punkter i arbetet kring digitaliseringen.

  • Det är viktigt att digitaliseringen ses som ett grundläggande förändringsarbete för hela verksamheten och att den får sin plats i strategin.
  • Det krävs insikt av medarbetarna att digitaliseringen är en pågående process.
  • Förståelse hos alla medarbetare gällande företagets mål och det framtida arbetssättet.
  • Att det handlar om hur man integrerar individen med verktygen och att teknikutvecklingen inte handlar om total automation.

 

”En viktig del av den lyckade implementeringen är Change Management. Att lyfta de enskilda individerna som arbetar i processen och göra dem delaktiga i automatiseringen.”

Marie Louise Ankersjö, projektledare på Palette Software

Se över arbetsrutiner och kompetens

Det kan låta skrämmande och krävande att starta detta arbete då det kan vara tidskrävande och det blir nödvändigt att se över arbetsrutinerna. Ett genomförande kräver att man ser över personalens kunskaper och gör en genomgripande kompetensutveckling och uppgradering. Det handlar inte om att helt automatisera företagen och arbetsuppgifterna, det handlar om att utbilda sina anställda och att få en gemensam positiv syn på vad digitaliseringen innebär. Vanligt är att fokus hamnar på digitaliseringen som IT-projekt men det handlar om hela bolaget, värderingar, organisationen, processerna, data etc. Framgångsfaktorn för den lyckade implementeringen innehåller därför tre viktiga huvudingredienser; individen, processen och teknologin.

”Ledarskapet är otroligt viktigt för en väl fungerande digital arbetsmiljö. Man behöver särskilt förstå behovet av att utveckla den digitala kompetensen.”

Jan Gulliksen, professor i Människa-datorinteraktion på KTH (citat från artikeln ”Utmaningar i den digitala arbetsmiljön”)

Vill du veta mer om hur Palette Software arbetar med automatiseringsprojekt inom ekonomifunktionen hos kundföretag? Ladda ner och läs vår Implementation guide