Digital Transformation in the Nordics

Digital transformation i Norden

Mitt tidigare blogginlägg handlade om hur förbättrad teknologi och processer kan hjälpa organisationer att eliminera tidsödande, manuella processer och därigenom nå större framgång.

Medan vissa organisationer i Europa nu tar de första stegen mot digital transformation, har många verksamheter i de nordiska länderna redan kommit långt.

Digitalisering är högt prioriterad på lednings- och styrelsenivå i Norden. Här pratar man ofta om ”disruption”, d v s vad företag kan uppnå genom att skifta teknologi för olika affärsprocesser.

Lång väg kvar till målet

I praktiken kan dock nuvarande digitaliseringsprojekt tas ännu längre. Enligt en rapport från Accenture har de flesta organisationerna i Norden börjat digitalisera sina interna processer, men det är fortfarande lång väg kvar innan man uppnått sina mål gällande digital transformation.

”En bekväm nivå av digital utveckling”

Istället för att helt revolutionera verksamheten, verkar digitala projekt ha hjälpt organisationer att nå en bekväm nivå av digital utveckling, för att sedan stoppa där. Trots att digitaliseringen hjälpt verksamheter att eliminera tidsödande manuella processer – det är idag ovanligt med pappersbaserade processer i Sverige och de övriga nordiska länderna – har organisationer ännu inte nått den nivå av digital mognad som behövs för att ytterligare driva verksamheten framåt. Enligt Microsoft resulterar detta upplägg i “sporadiska initiativ med begränsade resultat”.

Digital transformation i Norden – outnyttjade möjligheter

Hur mycket längre kan man komma, när väl de mest föråldrade och kostsamma processerna har eliminerats? Nedan kikar vi på de möjligheter som fortfarande inte utnyttjats av företagen i de nordiska länderna:

Flexibilitet

Rätt teknologi kan leda till en skalbar och framtidssäkrad organisation. Medan många organisationer har tagit ett eller flera steg i rätt riktning, kan det fortfarande finnas mer moderna och flexibla lösningar som går att integrera med befintliga system och de som skall tas i bruk längre fram i tiden.

Samverkan

Att uppnå samverkan inom organisationen. Lösningar som samlar in och utnyttjar all data som organisationen genererar för att ytterligare finjustera processerna. Till exempel skulle denna data kunna användas för att upplysa ekonomichef eller CFO om att en viss leverantör ger ett mervärde till organisationen, trots ett något högre pris än konkurrenterna.

Automation

Många organisationer i de nordiska länderna har börjat implementera system för att förenkla hela processen från inköp till betalning (P2P). Dessa lösningar erbjuder en automatiserad process som är avsevärt bättre än pappersbaserad hantering, men det krävs fortfarande en del manuell handpåläggning. Nästa generations lösningar kommer att automatisera många delmoment som idag kräver manuella resurser. Istället för att fortsätta med ett antal manuella arbetsmoment för att kontera och matcha fakturor mot inköpsorder eller att flytta data mellan olika system, automatiserar nästa generation av P2P-lösningar dessa arbetsmoment – och frigör därmed ännu mera tid för personalen inom leverantörsreskontra.

Ny teknologi för automatisering av finansiella processer

Den senaste teknologin erbjuder flexibilitet, integrationer till befintliga ekonomi- eller affärssystem och kan skalas upp för framtida tillväxt och förändringar inom organisationen.

Palettes lösningar är skapade för att hjälpa organisationer att hantera dagens föränderliga affärsmiljö, med siktet inställt på framtida utveckling.

Läs mer om framtidens lösningar för processen från inköp till betalning