Digitaliseringens konsekvenser

Digitaliseringens konsekvenser för fastighetsbolagen

Så sent som i höstas släpptes rapporten ”Digitalisering och mobilitet. Ett förändrat affärslandskap för fastighetsbolag väntar runt hörnet” som Kairos Future tagit fram på uppdrag av Fastighetsägarna Stockholm. Rapporten ger viktiga insikter som fastighetsbolag kan dra nytta av. Bland annat listas tre övergripande konsekvenser som digitaliseringen får för fastighetsbolagen.

1. Digitaliseringen möjliggör effektivisering

Genom att samla in och analysera data om fastigheter och människorna som bor och nyttjar dem kan fastighetsbolagen till exempel planera underhåll och slippa akututryckningar. Ett annat område är kundhanteringen där en stor del av hyresgästernas frågor kan besvaras via digitala lösningar. Den direkta konsekvensen blir sänkta kostnader eller frigjord tid för personalen som i stället kan fokusera på ett mer personligt kundbemötande.

2. Digitaliseringen påverkar hyresgästernas användning av fastigheten

Ny teknik leder till nya beteenden som i förlängningen påverkar hur vi använder en fastighet. Exempelvis har de smarta telefonerna gjort att den klassiska tv-soffan i vardagsrummet har fått ge vika till förmån för avskilda platser där var och en kan välja vilken mediekanal de vill titta på. Som fastighetsägare gäller det att vara medveten om och underlätta utvecklingen av det ”nya livet” för att inte gå miste om nya affärsmöjligheter.

3. Digitaliseringen prövar fastighetsbolagens affärsmodeller

När andra företags affärer förändras påverkar det även fastighetsbolagen. Den pågående butiksdöden är ett exempel på det. I exempelvis England läggs 200 fysiska butiker ned varje vecka i takt med att e-handeln ökar. Lokaler och tjänster måste därför anpassas till de enskilda företagens önskemål och den egna affärsmodellen analyseras. De fastighetsbolag som lyckas identifiera de nya användarbehoven har också goda förutsättningar att hitta nya intäktsmöjligheter.

Digitaliseringen når nya nivåer

Idag använder de flesta fastighetsbolag någon form av digital lösning för att automatisera administrationen på ekonomiavdelningen. Men det går att ta digitaliseringen ännu längre genom att exempelvis matcha fakturor mot kontrakt med hjälp av vår kontraktsmodul. Med hjälp av denna funktionalitet behöver man inte längre lägga tid på att attestera samma faktura månad efter månad. Palette ser också till så att e-fakturor kommer i det format som önskas, oavsett hur leverantörerna väljer att skicka dem. Palette kontrollerar även att e-fakturan innehåller de referenser som behövs för att enkelt kunna hantera fakturan i flödet fram till betalning.

Idag väljer allt fler företag att integrera fakturahanteringslösningen med ett system för indirekta inköp, vilket då ger en fullt digitaliserad process från inköp till betalning.

Läs mer om Palettes digitala lösningar som kopplar ihop inköpsordrar, fakturor och kontrakt.