Easy ERP Integration

Enkel integration till affärssystemet

Ditt affärssystem används sannolikt till en lång rad viktiga processer. I själva verket kanske du försöker hantera det mesta med hjälp av just affärssystemet? Detta trots att delar av ekonomiadministrationen i högre grad skulle kunna automatiseras med ett separat system.

Ett exempel kan vara en nischad lösning för elektronisk fakturahantering (EFH) eller för hela flödet från inköp till betalning, purchase-to-pay (P2P).

När du ska välja en separat lösning för fakturahantering eller P2P, är det av yttersta vikt att den nya lösningen kommunicerar väl med affärssystemet. Det krävs helt enkelt en riktigt smart och väl fungerande integration.

Tyvärr är det inte alltid lätt att skapa en bra integration – det krävs ofta mer tid och resurser än vad man räknat med från början. Att inte fundera över integrationen mellan systemen inför en upphandling, kan leda till besvikelse när den nya lösningen väl är på plats.

Det är inte bättre med ett enda system…

Om du använder affärssystemet för att hantera företagets indirekta inköp med tillhörande fakturahantering, vet du säkert hur tungarbetad processen kan bli. Att stansa in fakturainformation manuellt är inte bara tidskrävande, det ökar också risken för fel. Utan kontroll på inköpsprocessen, blir de s.k. vilda inköpen allt fler inom organisationen.

Företag som sköter alla processer med hjälp av affärssystemet har generellt mer manuell hantering och högre andel pappersfakturor, inköpsordrar och fysiska kvitton. Pappersdokument måste arkiveras separat, vilket tar extra tid.

Pappersbaserade processer ger långsammare cykler och ökar risken för misstag vilket i sin tur kan leda till icke avsiktliga lagbrott. Den nya EU-dataskyddsförordningen GDPR medför striktare regler gällande arkivering av personuppgifter, vilket gör det allt viktigare att ha kontroll över både processer och datahantering.

Automatiserad process från inköp till betalning (P2P)

En digital P2P-lösning ska underlätta för din ekonomiavdelning och frigöra resurser inom leverantörsreskontra så att det istället blir mer tid över för analys och strategiskt arbete. Lösningen skall också ha transparenta och tydliga arbetsflöden, som underlättar för revision och laglydnad.

Som användare vill man så klart ha en snabb implementation av den nya EFH- eller P2P-lösningen. Men det är värt att lägga lite extra tid på att fundera över hur integrationen till affärssystemet skall fungera.

Palette Software har utvecklat många standardintegrationer som erbjuder färdiga kopplingar till över 50 av världens ledande affärs- och ekonomisystem, som t.ex. Microsoft Dynamics AX, Microsoft Navision och SAP. Att ha ett P2P- eller fakturahanteringssystem som är synkroniserat med affärssystemet, så att data flyter obehindrat mellan systemen, ger stora effektivitetsvinster.

Med en standardintegration spar du också tid i själva integrationsfasen av implementationen, som då kan gå på några dagar istället för månader. Läs mer om hur Palette kan hjälpa dig med integrationer här.