molnbaserad

Fem skäl till att välja en molnbaserad P2P-lösning

Enligt en nyligen genomförd undersökning har hela 79% av organisationer och företag implementerat en molnbaserad SaaS (Software as a Service)-lösning under 2017. Med hänsyn till den effektivitet, säkerhet och prisfördel som SaaS erbjuder, är det enkelt att förstå varför.

En digital och automatiserad process för hela flödet från inköp till betalning ger mätbara effektivitetsvinster inom både ekonomi- och inköpsavdelningarna. Att hantera processen i molnet innebär ökad flexibilitet, säkerhet och skalbarhet.

Oavsett om du migrerar en befintlig lösning till molnet eller implementerar en P2P-lösning för första gången, finns det många anledningar till varför en SaaS-lösning kan vara att fördra. Nedan listar vi fem tunga argument för att välja en lösning av SaaS-modell när du ska automatisera processen från inköp till betalning:

1 – Användarvänligt och lättillgängligt system

SaaS-lösningar gör det möjligt för personalen på ekonomiavdelningen att koppla upp sig mot systemet var och när de vill. Det blir med andra ord möjligt att arbeta hemifrån eller om man är på resande fot. Eftersom en molnbaserad mjukvara är tillgänglig via en vanlig webbläsare, kan också användare ute i organisationen granska och attestera sina inköp och fakturor – oavsett var de befinner sig. Det ger ett snabbare flöde med färre försenade fakturor.

Dessutom ger molnbaserade lösningar tillgång till data i realtid för alla användare, vilket innebär att hela teamet arbetar utifrån samma version av rapporter och data.

2 – All funktionalitet finns från början och uppgraderingar ingår

P2P-lösningar som automatiserar inköp och fakturahantering hjälper ekonomiavdelningen att bli mer effektiv. Om lösningen är molnbaserad minskar arbetsbelastningen på IT-avdelningen samtidigt som man slipper investeringar i hårdvara och kostsamma uppgraderingsprojekt. Med en modern SaaS-lösning ingår som regel uppgraderingar som genomförs i takt med att ny funktionalitet blir tillgänglig. Detta spar resurser på den interna IT-avdelningen, som inte längre behöver lägga tid på att genomföra uppgraderingar av mjukvaran, uppdatera hårdvaran och felsöka om prestandaproblem uppstår.

3 – Bättre säkerhet

När man byter från lokalt installerad programvara till en SaaS-lösning, flyttas ansvaret för drift och löpande underhåll till mjukvaruleverantören. Det blir med andra ord ett professionellt team med auktoriserade och erfarna tekniker och mjukvaruingenjörer som sköter arbetet – vilket resulterar i bättre prestanda.

Dessutom erbjuder en modern SaaS-lösning högre datasäkerhet jämfört med en lokalt installerad mjukvara. Eftersom uppdatering görs automatiskt och enligt plan, minskar risken för dataintrång till följd av försenade eller uteblivna uppgraderingar. Man vet idag att många av de största och mest allvarliga dataintrången på senare år skett på grund av försenade uppgraderingar av servrar och mjukvara.

WannaCry är ett exempel på dataintrång som inträffade på grund av försenade uppdateringar av programvaran. Om uppgraderingar alltid genomförs utan fördröjning, ger det ett väsentligt högre säkerhetsskydd mot dataintrång (även om det inte går att uppnå 100% säkerhet).

Många SaaS-lösningar ligger på Microsoft Azure-plattformen, vilket också är en garant för datasäkerhet av världsklass.

4 – Flexibilitet

SaaS-lösningar erbjuder stor flexibilitet för kunden när det gäller lagrings- och transaktionskapacitet. Man skulle kunna definiera det som ”funktion på kran”, där man från tid till annan kan justera upp eller ner mängden innehållet i sitt abonnemang. Detta är så klart bra att snabbt kunna både öka och minska transaktionsvolym och datalagringens omfattning, i takt med att verksamheten växer eller förändras. Och du slipper investera i hårdvara – även om datamängden som skall hanteras i systemet ökar drastiskt.

5 – Kostnadseffektivt

Eftersom SaaS-lösningar implementeras utan någon initial hårdvaru- eller licensinvestering, blir denna typ av lösning tillgänglig för både små och stora företag. Skalbarheten gör också att små snabbväxande företag kan få tillgång till en modern lösning till förhållandevis låg kostnad och att samma lösning sedan kan växa i takt med att verksamheten expanderar.

PaletteOnline är en modern SaaS-lösning för automatisering av hela processen från inköp till betalning. Tjänsten lanserades i april 2018 – läs mer i pressreleasen.