supply chain visibility

Full överblick över leverantörskedjan ger lägre inköpskostnader

Med god överblick över leverantörskedjan kan du utvärdera dina leverantörer, reducera risk inom leverantörsnätverket och få kontroll över de indirekta inköpen.

Trots detta saknar de flesta organisationer bra insyn i leverantörskedjan. Enligt en studie har bara 6% av företagen uppnått full insyn i leverantörskedjan, medan 51% av organisationerna fortfarande samlar in information om leverantörer, beställningar och fakturor från olika system.

Resultatet är att det blir svårt för många organisationer att mäta sin effektivitet i inköpsprocessen. Om du inte kan mäta vilka besparingar olika inköpspolicys genererar, blir deras påverkan på minimal. Det blir också svårt för organisationer att upptäcka när inköpspolicyn inte följs.

En enkel lösning på detta problem är att införa ett mjukvarustöd för hela processen från inköp till betalning (purchase-to-pay eller P2P). Nedan tittar vi på hur en sådan lösning kan hjälpa dig att få bättre överblick över leverantörskedjan och organisationens inköpskostnader.

Upptäck oseriösa leverantörer

Det är en stor utmaning för företag och organisationer att upptäcka bedrägerier. Bara i UK förlorar småföretagare £ 9 miljarder per år på fakturabedrägerier, när anställda luras att betala falska eller duplicerade fakturor. Med ett mjukvarustöd som täcker hela processen från inköp till betalning, får du den insyn i processen som behövs för att upptäcka oseriös verksamhet och de vanligaste källorna till bedrägeri. Genom att koppla ihop inköpsordrar, leverantörsfakturor och inköpsordermatchning i ett och samma system blir det avsevärt mycket enklare att upptäcka denna typ av bedragare.

Goda leverantörsrelationer

En annan utmaning är att få alla inom organisationen att endast köpa varor från prioriterade leverantörer. Utan full insyn i inköpsprocessen är det omöjligt att upptäcka när anställda handlar av leverantörer där man saknar ett förhandlat kontraktspris. Med en modern P2P-lösning blir det så mycket enklare att säkerställa att inköpspolicyn följs, eftersom alla inköp då görs i ett och samma system. Detta hjälper också till i arbetet att få nöjda leverantörer. Med en större andel av företagets beställningar uppnås volymer som kan ge ett bättre förhandlingsläge när inköpsavdelningen skall förhandla fram nästa års kontrakt eller nya rabatter.

Om en leverantör plötsligt höjer sina priser, ändrar produktutbud eller avviker från ingått kontrakt, kan ett P2P-system larma om att det är dags att kontakta leverantören och omförhandla kontraktet.

Undvik sena betalningar

Ytterligare ett problem som kan uppstå vid bristande överblick över inköpsprocessen är försenade betalningar p.g.a. att inköpsorder och faktura ligger i olika system och kräver manuell granskning och attest. En modern P2P-lösning samlar ihop all data i ett och samma system och knyter ihop hela flödet från beställning till betalning – vilket besparar både inköpare och ekonomiavdelningen påringningar från irriterade leverantörer som inte fått betalt i tid. När väl fakturor attesteras utan dröjsmål och betalningarna görs på förfallodatum, uppstår en möjlighet för inköpsavdelningen att förhandla fram rabatter tack vare god betalningssed.

Mät framgång

En P2P-lösning gör det lätt att uppnå full överblick över leverantörskedjan. En modern lösning samlar automatiskt in data och gör det lätt att skapa rapporter. Med en gemensam plattform för alla leverantörsfakturor, inköpsordrar och kontrakt, blir det möjligt att få full kontroll och en 360-graders vy över hela processen.

En modern P2P-lösning gör det möjligt att för organisationer att mäta framgång när det gäller effektivisering av processer. Det skapas också förutsättningar för ett närmare samarbete mellan ekonomi- och inköpsfunktionerna, vilket har visat sig ge stor affärsnytta för hela verksamheten.

Läs mer om Palettes lösning för elektroniska fakturahantering och purchase to pay här.