Palette deltar på mässan EFH 2018

Palette deltar på EFH 2018 – konferens om elektronisk fakturahantering

Hos företag och organisationer blir det allt mer populärt att automatisera ekonomiprocesserna, som t.ex. faktura- och inköpshantering.

Den 17 maj arrangeras en heldagskonferens på temat ”det senaste inom elektronisk fakturahantering” på Hotel Birger Jarl i centrala Stockholm.

Programmet innehåller flera intressanta talarpunkter, där både leverantörer och kundföretag delar med sig av sina erfarenheter. 14 000 företag i Sverige har redan gått över till elektronisk fakturahantering, vilket medfört betydande kostnads- och effektivitetsvinster. Ännu fler organisationer står inför ett införandeprojekt.

Digital transformation, e-faktura och molntjänster

Under förmiddagen erbjuds gemensamma seminariepass om olika aktuella ämnen, bl.a. digital transformation, e-faktura, Robotic Process Automation (RPA), blockkedjeteknik och molntjänster. Eva Petré Rege kommer att berätta om kravställning inför byte av ett befintligt EFH-system i en stor organisation. Hon har nyligen implementerat Palettes lösning hos Coor Service Management.

Efter lunch finns möjlighet att välja mellan olika seminariepass, beroende på intresseområde. Marie-Louise Ankersjö, projektledare på Palette, kommer att tala på temat ”EFH-projekt – fallgropar och framgångsfaktorer”.

Ett annat valbart seminariepass handlar om hur man får kontroll över sina omkostnadsinköp genom att koppla ihop hela processen från inköp till betalning. Presentationen hålls av Maria Hult och Joachim Andersson, båda från Palette.

Bland övriga teman kan nämnas möjligheter med molnet, hur RPA kan användas inom fakturahantering samt fördelen med att skicka e-faktura.

Fem skäl till varför du ska anmäla dig till EFH 2018

  • Ta del av de senaste trenderna och utvecklingen inom elektronisk fakturahantering
  • Få input till företagets strategiarbete kring ekonomiprocesser
  • Få tips om hur andra företag framgångsrikt har arbetat med e-faktura och elektronisk fakturahantering
  • Träffa marknadens mest efterfrågade experter och leverantörer
  • Knyta viktiga affärskontakter och träffa branschkollegor

Anmälan till EFH 2018

Anmäl dig direkt på EFH 2018 webbsida. Vänta inte med din anmälan, eventet är snart fullbokat – endast ett fåtal platser återstår.

På bilden från vänster till höger: Maria Hult från Palette, Eva Petré Rege från Coor Service Management samt Joachim Andersson från Palette.