krångliga momsregler

Palette har lösningen på fastighetsbranschens krångliga momsregler

Få branscher är i dag så hårt drabbade av krångliga momsregler som fastighetsbranschen. Fastighetsbolag gör sina momsavdrag enligt schabloner som bestäms av kombinationen av hyresgäster med eller utan momsregistrering – i varje enskild fastighet. Dessutom finns en mängd fallgropar att hålla koll på.

Ta till exempel de så kallade momskonsekvenserna. Fastighetsägare som har gjort avdrag för momsen på investeringar i en fastighet kan behöva jämka avdragen vid en försäljning, beroende på vad fastigheten kommer att användas till efter försäljningen.

Som om detta inte vore nog behöver fastighetsbolag ofta lägga upp och avsluta bolag för alla fastigheter som köps och säljs, vilket bidrar till ytterligare administration för ekonomiavdelningen.
Om du är verksam inom fastighetsbranschen är chanserna goda att du redan vet allt detta. Det gör vi också.

Lång erfarenhet av fakturahantering inom fastighetsbranschen

På Palette har vi sedan starten för 25 år sedan jobbat nära fastighetsbranschen och i dag har vi över 150 fastighetsbolag som kunder. Vi tycker att fastighetsbolagen ska kunna lägga tid och energi på sitt huvuduppdrag – att förbättra servicen till sina hyresgäster. För att underlätta för bolagen har våra produkter alltid varit särskilt anpassade för den komplexa fakturahantering som finns i just fastighets- och byggbranschen. Det kommer de fortsätta att vara.

Underlätta beräkningen av moms

Palettes produkter underlättar beräkningen av moms så att krångliga momsregler inte behöver hänga som ett mörkt moln över ekonomiavdelningen. Dessutom erbjuder vi flerbolagshantering som låter våra kunder exportera ekonomisk information och lägga till nya bolag i systemet, helt på egen hand och utan extra kostnader.

Grundläggande funktioner som att kontera och attestera fakturor går dessutom att genomföra på stående fot, direkt i mobilen.

Lär dig mer om hur Palettes mjukvara låter dig spara tid och bli mer effektiv. Du kan kontakta oss, så berättar vi mer!