EchaVera

Palettes partner processar fakturor för mer än två miljarder US-dollar

Palettes partner EchoVera Inc, med huvudkontor i Kanada, har hjälpt sina kunder att processa fakturor till ett värde som överstiger två miljarder USD – med Palettes digitala fakturahanteringslösning.

EchoVera Inc återförsäljer Palettes lösning för elektronisk fakturahantering och inköpsordermarchning till kunder i Europa, Australien, USA och Kanada. Plattformen hjälper kunderna att hantera leverantörsfakturor och matcha dem mot inköpsordrar, leveransnotor och kontrakt. Med Palettes lösning får EchoVeras kunder också stöd för att lättare följa regelverk som SOC2, HIPPA, GDPR och PEPPOL.

Flexibilitet och sökbarhet

Genom flexibla attestflöden och sökbarhet ger Palettes mjukvara anställda inom en organisation möjlighet att enkelt kontrollera status på varje enskild faktura, samtidigt som budgetansvariga kan attestera fakturor och inköp direkt i mobilen. En stor fördel är att det finns standardintegrationer till många affärssystem på marknaden, bland dem SAP.

– Palettes lösning för elektronisk fakturahantering är mycket avancerad och kan konfigureras så att den passar till komplexa affärsprocesser hos våra kunder, säger Ralf Leitner, VD på EchoVera Inc.

Han fortsätter:
– Kunder säger ofta att gränssnittet är intuitivt och att det är enkelt för medarbetare från olika avdelningar inom organisationen att börja använda systemet. Att det finns beprövade och väl fungerande integrationer till de mest populära affärssystem, t.ex. Netsuite, Oracle, SAP och Microsoft Dynamics, Intaact, QAD och Sage är så klart en stor fördel.

Bland EchoVeras kunder återfinns The Boston Globe, NCAA och Clublink and Canadian North Airlines. Genom att implementera Palettes lösning har dessa organisationer gjort avsevärda, mätbara tidsbesparingar och undvikit försenade betalning och påminnelseavgifter. Samtidigt har kostnadskontrollen ökat inom hela organisationen.

EchoVeras framgångar uppmärksammades även i ett inlägg på nyhetsbyrån Reuters webbsida.

Läs gärna mer om EchoVero Inc på deras hemsida.