RPA

RPA – hur påverkar det processen från inköp till betalning?

RPA (robotstyrd processautomation) är ett begrepp som Wikipedia beskriver som ”en framväxande form av kontorsprocessautomation, en teknik som bygger på idén om datastyrda robotar eller artificiell intelligens (AI)”.

Inköp och behandling av fakturor kräver mycket arbete och teknik. Även om kontorsarbetet redan idag är automatiserat till viss del, innebär varje transaktion fortfarande manuell handpåläggning. Repetitiva arbetsuppgifter existerar fortfarande vid hantering av inköp, leverantörsfakturor och utlägg. Wikipedia använder den engelska termen ”Clerical Process Automation” (kontorsprocessautomation) och detta kan vara nyckeln till nästa generations P2P-lösningar.

Skapa snabbare genomströmning och högre datakvalitet

Precis som ”robotics” och processautomation avsevärt har effektiviserat tillverkningsprocesser och lagerhanteringen genom ”just in time”, kan RPA ersätta nuvarande repetitiva arbetsuppgifter och rutinfunktioner och eliminera behovet av mänskliga insatser. Tänk på hur snabbt en modern bil monteras och lackeras vid ett löpande band och hur mycket kvaliteten har förbättrats med hjälp av robotteknik.

Processen från inköp till betalning, även benämnd P2P, kan jämföras med ett löpande band inom tillverkningsindustrin. Råvarorna, som kan vara t.ex. en inköpsrekvisition eller en inköpsorder, plockas ihop och utgör ett underlag som medför att mottagna varor administreras korrekt och att leverantörsfakturan senare blir godkänd och betald.

Man kan tänka sig att om bilar kan tillverkas, helt eller delvis, av moderna robotar, skulle företag runt om i världen med liknande robotteknik kunna bearbeta affärstransaktioner vilket skulle ge snabbare flöden, högre datakvalitet och minskade kostnader per transaktion. De ”färdiga produkterna”, som i detta fall utgörs av bokföringsposter och betalningar i bolagets affärssystem, blir helt enkelt billigare.

Hur kan RPA förbättra P2P-automation?

Lyssna till vårt on-demand webinar där Matti Bjerking, inköpsexpert på Palette, berättar om framtidens lösningar för processen från inköp till betalning. Vid sin sida har han P-G Berndtsson, produktchef och ansvarig för utvecklingsavdelningen hos oss. Tillsammans delar de med sig av sina kunskaper om trender och framtidens tekniska lösningar för att hantera hela processen från inköp till betalning.