Security

Säker SaaS: ifrågasatt lösning anses idag vara ett tryggt alternativ

Säkerhet var tidigare något man ifrågasatte i samband med implementering av en molntjänst, men tilliten till denna typ av lösningar har stadigt ökat. Enligt den senaste rapporten från McAfee gällande säkerhet i molnet, säger 93% av de tillfrågade organisationerna att de använder molntjänster. Detta går stick i stäv med resultatet från en enkät gjord av the Inquirer 2014, då 83% av de tillfrågade ansåg att ”molntjänster är inte säkra”.

I motsats till den initiala rädslan för bristande datasäkerhet, har nu trenden svängt och en majoritet säger att de anser SaaS-lösningar och molntjänster vara ett säkert alternativ. 74% av de tillfrågade organisationerna väljer nu att lagra känslig data i molnet. Detta beror sannolikt på att leverantörer till molntjänster har större resurser att investera i datasäkerhet, back-up-hantering och underhåll av systemen, jämfört med vad mindre och medelstora företag har råd med om de väljer att lagra data lokalt på sina egna servrar.

Säker SaaS:

Många organisationer, i synnerhet små- och medelstora företag, upptäcker att SaaS-lösningar kan hjälpa dem att öka datasäkerheten. Leverantören driftar systemet, vilket innebär löpande övervakning och granskning av eventuella incidenter, för att undvika dataintrång. För att hålla en hög säkerhetsnivå, gör SaaS-leverantörer regelbundet känslighetstester. Trots detta, bör man som kund vara medveten om de säkerhetsrisker som trots allt finns.

En lagprestation:

Trots att en SaaS-leverantör bär ansvaret för applikationen och säkerheten som rör IT-infrastrukturen, blir den totala säkerheten ett resultat av samverkan mellan kund och leverantör. Kunden, d.v.s. användarna, ansvarar för tillgängligheten till systemet, vilket innebär administration av användar-id och administratörsrättigheter. I klartext betyder detta att kunden är själv ansvarig för att användar-id och lösenord förvaras på ett säkert sätt och att ”best practice” efterlevs av medarbetarna, så att varken inloggningsidentiteter eller lösenords skrivs ner.

“Best Practice”:

Många SaaS-lösningar går att kombinera med lösenordshantering och tvåfaktorautentisering. Säkerheten på användarens sida kan ytterligare ökas genom att systemet bara är tillgängligt via en säker anslutning (t.ex. VPN) och inte kan nås via ett offentligt trådlöst nätverk. Det är också av största vikt att datorer och webbläsare är uppdaterade och att senaste versionen används.

Säkerhet som passar dig:

Säkerhetsåtgärder skall anpassas efter verksamhet: de säkerhetsrutiner som passar för företag A fungerar inte nödvändigtvis bra för företag B. Tack och lov finns en stor flexibilitet när det gäller SaaS-lösningar och leverantörer kan ofta erbjuda olika alternativ som passar för olika affärsmodeller och verksamhetsbehov. Diskutera med leverantören hur ni kan uppnå bäst möjliga säkerhet, med hänsyn till din organisation, befintlig IT-infrastruktur och vilka krav ni har på datasäkerhet.

PaletteOnline:

I takt med att molntjänster blir allt mer efterfrågade, har Palette tagit fram en helt ny SaaS-lösning, PaletteOnline, som innehåller all funktionalitet för att automatisera processen från inköp till betalning. Samtidigt som du som kund drar nytta av alla fördelar med en modern SaaS-modell.

PaletteOnline erbjuder hög datasäkerhet, löpande uppgradering och underhåll samt god prestanda. Det nya moderna gränssnittet är användarvänligt och du kan komma åt systemet via din mobil, surfplatta eller laptop, oavsett var du befinner dig.

Läs mer om vår produkt eller boka en demo så berättar vi mer.