The man and the machine

Samarbete mellan människan och maskinen

Den mänskliga hjärnan har inte förmågan att förutsäga framtiden, men för en linjärt tänkande dator är det en enkel match. Datorer kan skanna så mycket information att ett mönster uppstår, vilket gör det möjligt för en dator att beräkna vad som (troligtvis) komma skall.

Är det mänskliga intellektet alltför begränsat?

Det mänskliga intellektet kan vara ett uttryck för hastighet och funktionalitet i livet, men i jämförelse med en dator är dess lagrings- och informationsbehandlingskapacitet alltför begränsad för att förutsäga framtida händelser. Däremot kan datorer inte anpassa sig och lära sig som människan. Våra hjärnor kan analysera nya och okända situationer på ett sätt som inte är möjligt för en dator. Vi kan, på grund av våra tidigare erfarenheter, dra slutsatser om nya situationer. Vi kan experimentera med olika tillvägagångssätt tills vi hittar det bästa sättet att gå vidare.

Dock är inte en hjärna med begränsad kapacitet lika kraftfull som en dator, men ett helt team, som arbetar med samma problem, kan slå maskinen. Om man på ett företag idag vill analysera sin data är det en bra start att sätta ihop ett analytiskt team. Gruppen bör ha mångfald d.v.s. inte bara analytiker, statistiker och datavetare utan det ska även finnas personer med verksamhetskunskap och förståelse för människobeteendet. Detta för att uppnå den största effektiviteten i det analytiska arbetet.

Artificiell intelligens

Man kan även ta steget vidare och automatisera analysprocessen och således effektivisera t ex kundmöten med hjälp av analys eller med så kallad artificiell intelligens (AI). Med hjälp av avancerade algoritmer hittar man korrelationer och mönster i data och kan t ex automatiskt anpassa innehåll på en webbsida eller skräddarsy erbjudanden i ett kundmöte. AI tar hänsyn till kundens beteende och preferenser, tidigare inköp osv och på så sätt skapas relevanta budskap.

Men är maskinen då bättre än människan?

Människor kan känna igen komplexa mönster och anpassa sig till dem – för datorer är detta fortfarande ett problem. Kanske det bästa tillvägagångssättet ändå är att kombinera den artificiella intelligensen med mänsklig intelligens där även de oförutsägbara avvikelserna kan konstateras och kombineras med algoritmernas linjära klokhet.

Teknologiska framsteg ligger bakom den globala utvecklingen och förändrar hur vi människor lever. Det påverkar alla. Hastigheten för den ständigt förbättrade tekniken visar inga tecken på att stanna upp. Att öka användningen av artificiell intelligens kan verka skrämmande, men det utgör också en bra möjlighet då man adderar en nypa mänsklig intelligens i mixen.