Palette Software slutför SOC 2 kontroll

2022-01-05 / in Pressmeddelanden

Palette Software AB har genomfört en typ 2 SOC 2-kontroll. Kontrollerna utfördes av det externa revisionföretaget Schellman & Company, LLC.

Palette Software AB har genomfört en typ 2 SOC 2-kontroll

Palette Software AB har genomfört en typ 2 SOC 2-kontroll av Online Cloud Service Operation (“PaletteOnline”) för granskningsperioden 1 januari 2021 till 31 oktober 2021. Undersökningen utfördes av den oberoende aktören Schellman & Company, LLC.

SOC 2 (Service Organization Control) är ett ramverk från AICPA (American Institute of Certified Public Accountants) som säkerställer och formaliserar informationssäkerheten hos tjänsteleverantörer.

Genom att anlita en extern, oberoende aktör för kontroll och rapportering, kan Palette Software möta kunder, samarbetpartners och blivande kunders behov av en objektiv utvärdering av företagets operativa verksamhet. Palette Software har på ett framgångsrikt sätt fullföljt nedan SOC-rapport:

  • SOC 2 – Rapport gällande kontroller inom en tjänsteorganisation som är relevanta för säkerhet och tillgänglighet.

De grundprinciper, ”Trust Service Criterias”, som har utvärderats inom ramen för SOC 2-undersökningen är:

    • Säkerhet – Att information och system är skyddade mot potentiellt missbruk, stöld eller obehörig borttagning av data, missbruk av programvara samt felaktig ändring eller läckage av information.
    • Tillgänglighet – Information och system är tillgängliga för organisationens verksamhet och lever upp till verksamhetens mål och syfte.

Återkommande SOC 2-kontroll

Palette Software har åtagit sig att utföra SOC 2-kontroller varje år. Palette Software har också tilldelats ett intyg om efterlevnad av lagkraven enligt GDPR.

Ladda ner pressmeddelandet

Ytterligare information finns i det officiella pressmeddelandet (på engelska):

Palette Software AB Soc Audit EMEA Online Cloud Service Press Release

Ett system för automatiserad hantering av leverantörsfakturor

Palettes fakturahanteringslösning automatiserar datafångst, attestflöden och fakturamatchning mot order eller avtal. Lösningen erbjuder också ett digitalt och sökbart fakturaarkiv. Systemet minskar hanteringskostnaden, frigör tid inom leverantörsreskontra och bidrar till ökad kostnadskontroll inom hela organisationen.

Presskontakter

Mats Ferm, CEO, Palette Software
Skicka e-post

Kristina Alstermark, CMO, Palette Software
Skicka e-post

Illustration över vad en installerad IT-lösning kostar jämfört med SaaS eller molntjänst

Om Palette Software

Palette Software automatiserar fakturahantering så att våra kunder kan göra mer, med mindre. Eftersom vi själva är experter kan vi ge våra kunder precis det de behöver så att de kan göra sitt jobb på bästa sätt. Våra lösningar digitaliserar hela processen från datafångst och beställningar till fakturamatchning och attest. Med 25 års inbyggd erfarenhet transformerar vi sättet våra kunder hanterar fakturor. Det är anledningen till varför 2500 företag i fler än 50 länder litar på att våra lösningar frigör tid –som de kan använda för att fokusera på sin kärnverksamhet. För mer information: www.palettesoftware.se

Läs fler inlägg

Snabb fakturaattest med rätt system

Det är knappast någon som missat att vi befinner oss mitt i ett en digital transformation – som accelererats på grund av Covid-19 och dess följder. Företag strävar efter att digitalisera arbetsflöden inom de flesta områden – så även inom leverantörsreskontra och fakturaattest.

Vill du veta mer om fakturahantering med Palette?

Berätta för oss vilka utmaningar ni har