Palette Software Finland

Systembyte skapar nya möjligheter

Digitaliseringen är inte automatiskt ett botemedel för allt, det kräver förändringar i organisationens sätt att arbeta.

Ekonomiavdelningar i Finland har under en längre tid varit bra på att automatisera sina processer. De flesta företag har ett system för fakturahantering men många av dem är omoderna och i behov av att uppgraderas eller bytas ut. Äldre system har skapat arbetssätt som inte förändrats på flera år men som nu bör ifrågasättas eller moderniseras.

Systembyte är ett tillfälle att se över interna processer

När det är dags att uppgradera eller byta ut sitt befintliga system är det givetvis bra att göra en marknadsundersökning och utvärdera nya system. Men det är minst lika viktigt att se över sin egen organisation och de interna processerna. En ny implementering och automatisering skapar ett effektivare sätt att arbeta på och istället för att låta systemet definiera processerna kan ett modernt system bana väg för ett helt nytt arbetssätt.

Man kan dock inte förvänta sig att lösningen i sig ska förbättra saker på egen hand; för att få ut det bästa av den måste man kritiskt granska de befintliga processerna.

Palette Software specialiserar sig på att automatisera processen från inköp till betalning genom att koppla ihop indirekta inköp, faktura och avtal i en webbaserad lösning. Juha Väänänen, VD för Palette Software i Finland kommenterar:

”Vi gör många systemändringar, vi ersätter ett gammalt system med vår nya lösning och vi ser ofta att kunderna har varit så vana vid sina gamla system att de låter dem definiera förväntningarna för den nya lösningen. Den digitala utvecklingen ger ett tillfälle för förnyelse av interna processer. Lösningen måste anpassas till den interna processen, inte tvärtom.”

Standardisera processer på internationell nivå

Automatiseringsprocessen genererar dels en ökad vinst genom kostnadsbesparingar men bidrar även till att öka effektiviteten inom organisationens processer. Anpassningen hos de digitala lösningarna gör det möjligt att standardisera bolagets processer på internationell nivå och ökar kostnadseffektiviteten starkt. Lindström har standardiserat sina processer med Palette Software och används i alla 15 länder där de är verksamma.
Den globala implementeringen av lösningen har förenligt med bolagets operativa modell.

”En internationell gemensam verksamhetsprocess tillsammans med Palettes lösning förbättrar effektiviteten och effektiviserar våra fakturaprocesser.”
Juho Häkkinen, Financial System Controller

Artikeln i sin helhet publicerades på finska i Talouselämän CEO -liitteessä den 17 november