Event

3 april 2019

Skapa vinster med PaletteBuyer

Optimera dina kostnader med en digital inköpslösning

En vanlig åtgärd för att sänka verksamhetens kostnader är att se över och digitalisera interna processer, t.ex. den resurskrävande processen från inköp till betalning.

Många företag har redan automatiserat hanteringen av sina leverantörsfakturor, men saknar möjlighet att kunna hantera inköp elektroniskt. Detta gäller framför allt indirekta inköp och inköp av tjänster.

En digital inköpslösning som är helt integrerad med fakturhanteringssystemet kan ge en 100% automatiserad process. Ökad kontroll får du på köpet, med möjlighet att attestera själva inköpsordern istället för fakturan. Oönskade kostnader kan förhindras redan innan beställningen skickas iväg och det blir enkelt att styra inköp mot prioriterade leverantörer.

Seminarium i Köpenhamn den 3 april 2019

Seminariet leds av Palettes inköpsexpert Matti Bjerking, som kommer att dela med sig av sina erfarenheter gällande nedan frågeställningar:

  • Hur kan man minimera administrationen och få tid över till strategiska arbetsuppgifter, med hjälp av en digital inköpslösning?
    • Kort introduktion och demo av Palettes inköpslösning inklusive budgetmodul och verktyg för kostnadsanalys
    • Exempel på hur man praktiskt kan arbeta med styrning av inköpsprocessen
  • Hur förbereder man sin organisation på bästa sätt inför en digitalisering av inköpsprocessen?
  • Diskussionsforum och möjlighet att ställa frågor, som direkt relaterar till just din verksamhet.

Om vår talare, Matti Bjerking

Matti Bjerking är Business Analyst på Palette Software, vilket innebär att vara länken mellan kund/slutanvändare och Palettes produktutveckling. Matti är också rådgivare till våra kunder i samband med implementering av inköpslösningen PaletteBuyer. Matti har arbetat mer än 20 år med IT-stöd för purchase-to-pay och då med fokus på inköpsoptimering.

Palette vill med detta seminarium belysa nyttan med digitalt IT-stöd även för inköpsprocessen, vilket är en förutsättning för att uppnå en fullt ut automatiserad process från inköp till betalning.

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 27 mars.

Skriv ut eller dela

Information

Seminarium

Datum: 3 april 2019
Plats: Royal Golf Club, Köpenhamn
Tid: 14.00

Målgrupp: ekonomi- och inköpschefer

Seminariet hålls på engelska och är kostnadsfritt. Begränsat antal platser – vänta inte med din anmälan!

Välkommen med eventuella frågor till:
Anna Gunnarsson, anna.gunnarsson@palettesoftware.com (svensk kontakt)
Torben Fahrenholz, torben.fahrenholz@palettesoftware.com (dansk kontakt)

Anmälan:
Sista anmälningsdag var den 27 mars.