Encare: Elektronisk fakturahantering lika viktig för små som stora organisationer

Per Sunnemark är VD på Encare som är ett svenskt tillväxtbolag med färre än tio anställda. Han har tidigare varit VD på ett börsnoterat bolag med en omsättning på 2 miljarder och 2700 anställda.

I båda sina VD-roller har han använt lösningar från Palette Software för att frigöra tid för sina medarbetare och skapa förutsättningar för tillväxt. Per berättar:

Kundinformation

Kund:  Encare

Bransch:  Mjukvara

Område:  Mjukvaran används av sjukhus i fler än 20 länder

Affärssystem:  Via redovisninsbyrån Brain

Fakturor/år:  400

Anställda:  10

Automatisering:  Fakturahantering med digitalt attestflöde

Allt som går att automatisera bör automatiseras, säger Per Sunnemark som är VD på Encare

Om Encare

Encare startades 2009 och nominerades 2018 till ett av Sveriges 50 snabbast växande teknikbolag. Bolaget erbjuder mjukvara och utbildning av vårdpersonal inom ”ERAS® Protocols” och förser sjukhus i mer än 20 länder med ett interaktivt och webbaserat informationssystem. Kunderna upplever effektivitetsvinster och ökad kvalitet i vården samtidigt som kostnaderna minskar.

Sjukhus som använder beslutsstödet minskar antalet dagar en patient vistas på sjukhus i samband med t.ex. en tarmoperation från 12 till 9 dygn vilket i snitt sänker kostnaderna med 30 % samtidigt som patienten mår mycket bättre efter operationen.

– Det går att dra paralleller mellan vad vi på Encare ger våra kunder och vad vi själva får ut av Palette Softwares lösningar då effekten av båda är ökad kvalitet, effektivitetsvinster och kostnadsbesparingar.
Per Sunnermark, VD på Encare

Encare användare Centsoft Invoice för sin fakturahantering och attestprocess

Alltid tillgängligt

Encare har använt Centsoft Invoice sedan 2016. Centsoft är en modern molntjänst som minimerar arbetet i samband med fakturahantering för mer än 10 000 användare i Sverige. Pers arbete som VD på språng med ansvar för globalisering och tillväxt underlättas av digitaliseringen som Centsoft och redovisningsbyrån Brain ger. Fakturor finns alltid tillgängliga för attest via mobil, surfplatta eller dator och slutattest är bara ett par knapptryck bort.

En rekommendation gav oss bästa lösningen

– Det är nog lätt hänt att man som VD har bråttom i vissa teknikval då interna processer och administration inte alltid står högst på agendan. I mitt fall gick jag på en rekommendation från min redovisningsbyrå som jag har stort förtroende för och efter en snabb genomlysning av Centsoft insåg jag att jag inte behövde leta vidare. Det är en lösning som är perfekt för oss på alla sätt och vis och den är genial i sin enkelhet.

– Allt som går att automatisera bör automatiseras, det är den snabbaste vägen till ökad kvalitet oavsett område.

Per Sunnermark, VD på Encare

Ladda ner hela kundcaset – helt kostnadsfritt!

Läs om de fördelar som Encare upplever med Palette Sofwares olika lösningar för elektronisk fakturahantering.

Är du redo för att ta nästa steg?

Berätta för oss vilka utmaningar ni har