Hartela automatiserar med Palette

Hartela är ett finskt familjeföretag som grundades 1942 och verkar inom byggbranschen. Företaget bygger främst bostäder och kommersiella lokaler.

Idag sysselsätter Hartela-koncernen ca 600 medarbetare. De olika byggprojekten bedrivs lokalt med en avgränsad organisation som har egna resurser på själva byggplatsen.

Kundinformation

Kund:  Hartela

Bransch:  Bygg och Anläggning

Område:  Finland

Affärssystem:

Fakturor/år:

Anställda: 600

Automatisering:  Purchase-to-Pay (fakturahantering, inköpsordermatchning och avtalshantering)

Se kundreferensfilmen om finska Hartela

Centraliserad administration inom Hartela

Sedan fem år tillbaka har Hartela ett centraliserat servicecenter som sköter betalningar, kund- och leverantörsreskontra samt bokföringsprocesser. Alla koncernbolag använder idag samma system och det finns ett enhetligt och systematiskt arbetssätt.

I den här videon berättar Leena Joki, chef för Hartela Service Center, att digitaliseringen är en stark trend inom byggbranschen. Bolaget söker därför ständigt efter smidiga lösningar för att bidra till sin egen digitala transformation. När man 2019 skulle automatisera hela processen från inköp till betalning, valde man Palette som leverantör.

– Vi valde Palette som leverantör eftersom deras lösning automatiserar alla processerna från inköp till betalning.

Leena Joki, chef för Hartela Service Center

Leena berättar också att Palettes system är tillgängligt via mobila enheter, att det finns möjlighet till realtidsuppföljning av byggprojekt och att systemet har omfattande rapporteringsverktyg.

Hartela valde Palette för automatisering av processen från inköp till betalning

Smidig implementation

Hartela implementerade Palette vid årsskiftet och det gick förvånansvärt smidigt enligt Leena:

– Vi hade en kunnig konsult och ett eget leverantörsreskontrateam och vi kunde därmed hålla omfattande och mångsidiga utbildningar för hela organisationen.

Att applikationen och gränssnittet dessutom är enkelt att använda gjorde det också lättare att ta till sig kunskapen, fortsätter Leena Joki.

Läs mer om Hartela på deras officiella hemsida

– Vi hade en kunnig konsult och ett eget leverantörsreskontrateam och vi kunde därmed hålla omfattande och mångsidiga utbildningar för hela organisationen.

Leena Joki, chef för Hartela Service Center

Är du redo för att ta nästa steg?

Berätta för oss vilka utmaningar ni har.