Landstar ser stora fördelar med automatiserad fakturahantering

Amerikanska Landstar System Inc är ett transportföretag med säte i Jacksonville, Florida. Företaget, som har över 1200 anställda och en bred kundbas, såg ett behov av att effektivisera sina finansiella processer och förbättra arbetsprocesserna inom ekonomiavdelningen.

För digitaliserad hantering av leverantörsfakturor valde man Palettes lösning. Resultat: 60% minskning i hanteringstid per faktura och väsentligt bättre överblick över fakturaflöde och betalningar inom hela organisationen.

Kundinformation

Kund:  Landstar Systems Inc.

Bransch:  Transportation management solutions

Område:  USA

Affärssystem:  Epicor & Infor

Fakturor/år:  40000

Anställda:  200

Automatisering:  Purchase to Pay (fakturahantering och inköpsordermatchning)

Landstar ersätte sin manuella fakturahantering med Palettes mjukvara

Utmaningen för Landstar

Emily Grantham, Teamlead för leverantörsreskontra hos Landstar kommenterar:

– Landstar hade en helt manuell process för hantering av leverantörsfakturor, vilket var tidsödande och gav upphov till en hel del försenade betalningar. Efter att vi börjat använda Palettes fakturahanteringslösning, reducerades hanteringstiden för en faktura med 60%.

Ladda ner hela kundcaset nedan!

– Innan vi implementerade Palette, behövdes omfattande personalresurser för att hantera leverantörsfakturorna. Den digitaliserade hanteringen har ökat vår effektivitet, kortat ner tiden från ankomstregistrering till betalning och gett oss väsentligt bättre kontroll över våra transaktioner.

Emily Grantham, Teamlead för leverantörsreskontra på Landstar System Inc

Amerikanska Landstar valde Palette för automatiserad fakturahantering

Ladda ner hela kundcaset

Läs mer om hur Landstar effektiviserade sin fakturahantering med hjälp av Palette. Artikeln är på engelska.

Är du redo för att ta nästa steg?

Berätta för oss vilka utmaningar ni har