Technopolis väljer Palette för att automatisera leverantörsfakturorna

Technopolis är en heltäckande leverantör av fastighetslösningar. Företaget startades i en före detta mejeribyggnad i Uleåborg, Finland 1982. Idag erbjuder man attraktiva kontorslokaler på elva olika platser i totalt sju länder. Utöver själva lokalerna, erbjuder Technopolis även ett helhetskoncept där service såsom reception, lobby och städning ingår.

I videon berättar Jouko Peltonen, Systemansvarig på Technopolis, om utrullningen av Palettes lösning hos Technopolis och hur han ser på den framtida processoptimeringen med hjälp av Palette.

Client Information

Kund:  Technopolis Oy

Bransch:  Uthyrning och drift av kontorslokaler

Område:  Finland, Sverige, Norge, Deanmark, Estland, Litauen och Ryssland

Affärssystem:  Dynamics 365 for Finance and Operations

Fakturor/år:  49 000

Anställda:  229 (December 2019)

Automatiserar:  Fakturahantering, avtalshantering och dokumenthantering

Uppdatering av interna IT-system

Technopolis är just nu mitt i ett övergripande förändringsarbete avseende företagets system och interna processer. Företaget byter bl.a. ut sitt affärssystem, från Microsoft AX till molntjänsten Dynamics 365.

Utöver själva affärssystemet inbegriper förändringsarbetet ett flertal stödsystem inom ekonomi och finans, däribland banksystemet och de administrativa systemen för fastigheterna.

För faktura-, avtals- och dokumenthantering valde man Palette Softwares lösning. Jouko Peltonen förklarar:

– Från ekonomifunktionens synvinkel är Palette Software en av våra största samarbetspartners under det här projektet. Vi ska flytta hela företagets hantering av leverantörsfakturor till deras lösning, som i framtiden skall användas av samtliga länder och marknader inom Technopolis.

Jouko Peltonen, Systemansvarig på Technopolis

Lösningen implementerades under våren 2020, då Corona-viruset tvingade projektorganisationen att arbeta på distans och digitalt. Tack vare god kommunikation, bra planering och kompetenta konsulter slutfördes projektet inom den utsatta tidsramen.

– Ett väl fungerande samarbete mellan olika konsulter är av yttersta vikt, och vi hade turen att få arbeta med Juho från Palettes finska konsultteam. Juho har satt sig in i våra utmaningar och samtidigt kunnat bidra med egna erfarenheter inom de områden där vi behövt stöd och hjälp. Han har varit tillgänglig för oss under hela projektets gång och vi är mycket nöjda med samarbetet, kommenterar Peltonen.

Technopolis ökar graden av automatisering med Palette

Palettes moderna lösning för elektronisk fakturahantering har hjälpt Technopolis att minimera det manuella arbetet inom leverantörsreskontra. Användargränssnittet är intuitivt och systemet integreras enkelt till flera affärs- och inköpssystem.

I framtiden skall Technopolis införa Palette inom samtliga delar av koncernen för att på så sätt göra ytterligare effektivitetsvinster. Peltonen kommenterar:

– Vi är mycket nöjda med bytet till Palette och glada över att implementationen gick så snabbt och smidigt. Det var precis vad vi hade förväntat oss – och det vara också ett bidragande skäl till att vi valde just Palette Software som leverantör.

Jouko Peltonen, Systemansvarig på Technopolis

Se filmen

Se videon där Jouko Peltonen berättar mer om samarbetat med Palette.

I vår blogg finns en artikel om hur Technopolis rullade ut Palettes lösning Technopolis Oy skulle rulla ut Palettes lösning för fakturahantering – då kom Corona

Är du redo för att ta nästa steg?

Berätta för oss vilka utmaningar ni har