Customer Service Manager

Vill du ha experthjälp för att utnyttja Palette maximalt, eller behöver du en extra resurs som kan hjälpa till med konfigureringar i systemet?

Quote from Palette customer
Vi har en dedikerad person för Peab hos Palette. Tack vare vår Service Manager jobbar vi mer effektivt. Vi får hjälp att optimera systemet vilket ger stora tidsvinster. Ett riktigt bra upplägg som underlättar mitt arbete väldigt mycket.

Özlem Sener, Systemförvaltare på PEAB Support

quote

Customer Service Manager

Vad gör en Customer Service Manager?

För att bli CSM hos Palette krävs djupa kunskaper i Palettes lösning, men också lång erfarenhet av att effektivisera ekonomiska processer, projektledning och att konfigurera mjukvara.

CSM blir din dedikerade systemexpert…

CSM fungerar som din dedikerade kontaktperson in i Palettes organisation när du behöver hjälp eller råd. Vi vill att våra kunder ska effektivisera sina interna processer maximalt och här kan CSM bidra med viktig kunskap och exempel på ”best practise”. Du har regelbundna möten med din CSM och kan då diskutera framtida utvecklingsarbeten eller förbättringsmöjligheter.

…och en extra resurs

CSM kan också agera projektledare vid större förändringar, t ex uppgraderingar eller tillägg av ny funktionalitet till befintlig lösning. CSM-tjänsten utformas enligt kundens önskemål och kan därför ha lite olika innehåll. Några av våra kunder vill främst ha rådgivning kring nyttjandet av systemet, medan andra behöver en extra resurs för att göra löpande ändringar och konfigurera systemet. CSM är en prenumerationstjänst som skräddarsys utifrån era önskemål och behov.

Fördelar med en customer servcie manager

Customer Service Manager - fördelar:

  • En dedikerad kontaktperson hos Palette
  • Senior expertis för optimering av affärsprocesser
  • Extra resurs för konfigurering i systemet
  • En tjänst som utformas efter dina önskemål
Boka introduktionsmöte om CSM-tjänsten