Customer Service Manager

Vill du ha experthjälp för att utnyttja Palette maximalt, eller behöver du en extra resurs som kan hjälpa till med konfigureringar i systemet?

Att arbeta som intern projektledare i stora IT-projekt ställer höga krav på tillgänglighet internt. Med nya system i en växande organisation så är det ständigt behov av support för att säkra användbarhet. Att då ha en systemleverantör som snabbt kan hjälpa till med frågeställningar och teknisk assistans är oerhört viktigt.

Anton Lindberg, Strategisk inköpare på Hedin Bil

Customer Service Manager på Palette

Vad gör en Customer Service Manager?

För att bli CSM hos Palette krävs djupa kunskaper i Palettes lösning, men också lång erfarenhet av att effektivisera ekonomiska processer, projektledning och att konfigurera mjukvara.

CSM blir din dedikerade systemexpert…

CSM fungerar som din dedikerade kontaktperson in i Palettes organisation när du behöver hjälp eller råd. Vi vill att våra kunder ska effektivisera sina interna processer maximalt och här kan CSM bidra med viktig kunskap och exempel på ”best practise”. Du har regelbundna möten med din CSM och kan då diskutera framtida utvecklingsarbeten eller anpassningar.

…och en extra resurs

CSM kan också agera projektledare vid större förändringar, t ex uppgraderingar eller tillägg av ny funktionalitet till befintlig lösning. CSM-tjänsten utformas enligt kundens önskemål och kan därför ha lite olika innehåll. Några av våra kunder vill främst ha rådgivning kring nyttjandet av systemet, medan andra behöver en extra resurs för att göra löpande ändringar och konfigurera systemet. CSM är en prenumerationstjänst som skräddarsys utifrån era önskemål och behov.

ordermatchning med Palette

Customer Service Manager - fördelar:

  • En dedikerad kontaktperson hos Palette
  • Senior expertis för optimering av affärsprocesser
  • Extra resurs för konfigurering i systemet
  • En tjänst som utformas efter dina önskemål
Läs mer om våra lösningar