Attestera fakturor – hantera endast avvikelserna

Automatisera dina leverantörsfakturor med Palette. Med förutbestämda flöden för att attestera fakturor blir processen snabb och effektiv.

Attestera fakturor online | Palette Software

Automatiserat flöde för attestering av fakturor

Fakturahanteringen är själva kärnan i vår lösning och den utgör grunden för att kunna effektivisera hela processen från inköp till betalning. Det är också fakturahanteringen som många företag automatiserar först, oftast med mycket goda resultat. En optimal process uppnår du i nästa steg med attestering av digitala inköpsordrar och beställningar som sedan matchas mot inkommande fakturor och kontrakt helt automatiskt. Då är det endast avvikelserna som behöver hanteras när fakturan väl kommer vilket spar mycket tid för dina anställda. För att minimera tidsåtgången för att attestera fakturor genereras ett automatiskt attestflöde och konteringsförslag i vår lösning.

“Vi kunde snabbt konstatera att Palette skulle bli vårt nästa system när vi såg bredden på funktionalitet i lösningen.”

Özlem Sener, Systemansvarig på Peab Fastighetsutveckling

Enkel avvikelsehantering

För att underlätta arbetet med avvikelsehantering, kategoriseras alla avvikelser i ditt attestflöde efter olika typer som färgkodas. Det ger dig en snabb och tydlig överblick och genom att arbeta aktivt med matchningsstatistiken kan du bearbeta de leverantörer som har många avvikelser i syfte att ytterligare öka automatiseringen för din avvikelsehantering vid attestering av fakturor. Avvikelsetolerans för hur mycket en faktura får skilja sig mot en order kan sättas på huvud- eller radnivå. Det går att sätta avvikelsetolerans i procent eller exakt belopp. Olika parametrar kan tillämpas för olika bolag och leverantörer beroende på behov och attestflöde.

Attestering av fakturor | Palette Software
Attestera fakturor | Palette Software

Fem huvudfunktioner:

  • Full automatisering av dina leverantörsfakturor
  • Förutbestämt attestflöde ger ökad kontroll
  • Konteringsförslag minimerar tidsåtgången
  • Attestering av fakturor i mail eller i mobil
  • Enkel avvikelsehantering i användarvänlig miljö

Fördelar med Palettes attestering av fakturor

Sänk kostnaderna

Ett modernt och molnbaserat system för att attestera fakturor sänker kostnaderna med upp till 80% och skapar mer tid till annat.

Snabbare arbetsflöde

Palette effektiviserar hela arbetsflödet från att leverantörsfakturan kommer in till att den är konterad, genomgått attestering och registrerad i ekonomisystemet.

Attestera fakturor online

Vårt system ger dig enkel åtkomst på och utanför kontoret att attestera fakturor online. Attestera fakturor på datorn, surfplattan eller i telefonen.

Attestflöde | Palette Software

Skydd mot bluffakturor

Tjänsten Varningslistade leverantörer ger ett automatiskt och effektivt skydd mot bluffaktörer på marknaden. Varje gång en faktura kommer in i systemet görs en slagning mot ett väl uppdaterat register över kända blufföretag. Vid träff, visas en varning med information om att leverantören anses vara oseriös och kan utgöra en potentiell risk. På detta sätt skapas ett säkert och mer kontrollerbart flöde för attestering av fakturor som inte bara skyddar dig mot nya leverantörer, utan ger dig även en extra kontroll på de företag ni redan har en affärsrelation med.

Tydlig överblick över attesteringsflödet

Med Palettes lösning för attestering får du en komplett inblick i, och kontroll över hela attesteringsflödet. Anställda kan tydligt se vad som behöver attesteras, och det blir enkelt att identifiera avvikelser och se detaljerna bakom dem. Med all relevant information samlad på en central plats i systemet är det en enkel process att granska materialet för att sedan attestera det.

Hantera flera bolag och språk

I Palettes fakturahanteringslösning kan du bygga upp strukturer som stödjer många bolag i samma miljö eller i parallella miljöer, oavsett om dessa finns i samma land eller utspridda över världen. Det är enkelt att sätta upp reglerna för hur moms, momskoder, EU-moms, omvänd momsplikt, bygg- och fastighetsmoms ska hanteras. Systemet finns i ett flertal språkversioner, bland dem de nordiska språken, franska, engelska, tyska, holländska, spanska och polska.

Automatiserat flöde för attestering av fakturor | Palette Software

Attestering innebär att en transaktion granskas och godkänns av en behörig person inom organisationen. Attestanten kontrollerar vad transaktionen avser, att priser och villkor är korrekta och att transaktionen bokförs på rätt sätt. Att attestera fakturor och andra verifikationer är en del av ett företags ekonomiska förvaltning. Se även vårt blogginlägg om Fakturaattest.

Förenkla hanteringen av kontrakt och avtal. Matcha periodiska fakturor mot avtal och få automatiska påminnelser inför kontraktsförnyelse.

Effektivisera inköpsprocessen genom att handla rätt vara, från rätt leverantör till rätt pris. Få kontroll över de indirekta kostnaderna.

Med automatisk ordermatchning tar vi hanteringen av dina leverantörsfakturor till nästa nivå – vårt mål är att du inte ska behöva hantera fakturan alls.

Få en sammanhållen bild av status, flöden och värdefulla nyckeltal. Identifiera flaskhalsar i organisationen och se möjligheter till ökad kostnadseffektivitet.

Är du redo för nästa steg?

Berätta för oss vilka utmaningar ni har