Avtalshantering på ett enklare sätt

Låt din avtalshantering bli enklare, snabbare och roligare med digital avtalshantering. Matcha periodiska fakturor automatiskt och få påminnelser när kontrakt skall sägas upp eller förnyas med Palettes avtalshanteringssystem.

Avtalshanteringssystem med full kontroll

Vår lösning för avtalshantering fungerar som en elektronisk avtalsdatabas som ständigt är tillgänglig och sökbar. Palettes system för avtalshantering har en flexibel behörighetsstruktur som tillåter dig att bestämma vem som ska se vad och hur ni hanterar påminnelser inför kritiska datum i avtalen. Med avtalen enkelt tillgängliga i organisationen blir efterlevnaden och effektiviteten av avtalshanteringen högre.

– Kontraktslösningen hjälper oss att ha kontroll över periodiska fakturor genom automatisk matchning mot avtal. Den förbättrar hanteringen av fakturor från en och samma källa, vilket har effektiviserat vårt arbetsflöde, samtidigt som vi kontinuerligt arbetar med att förbättra processen.

Rene Faurskov, Finance Manager på SPORTMASTER i Danmark

Automatisera periodiska fakturor med digital avtalshantering

Företag har i snitt 15-25% återkommande fakturor per månad som skulle kunna sättas upp som ett avtal. Med Palettes lösning för avtalshantering och kontrakt, behöver ni inte lägga tid på att attestera samma faktura månad efter månad. Vårt avtalshanteringssystem matchar, kontrollerar och hanterar alla periodiska fakturor relaterade till ett specifikt kontrakt. Det går också bra att själv generera dessa återkommande fakturor i vårt avtalshanteringsprogram genom s.k. självfakturering.

Fem huvudfunktioner med vårt avtalshanteringsprogram:

  • Digital avtalshantering och arkivering av avtal
  • Matchning av periodiska fakturor
  • Påminnelser; förnyelse eller uppsägning av avtal
  • Möjliggör självfakturering
  • Gör avtal synliga för hela organisationen

Varför använda Palettes system för avtalshantering?

Automatiska påminnelser

Vårt avtalshanteringsprogram hjälper dig att kontrollera dina aktiva avtal, avtalsperioder och viktiga datum så inga avtal förlängs i onödan. Du får kontroll över vilka avtal som bör inaktiveras och sägas upp samt när.

Effektivare processer

Ett modernt och effektivt avtalshanteringsprogram underlättar hanteringen av leverantörsfakturor och automatiserar många steg tack vare matchning av fakturor mot avtal och automatisering av periodiska fakturor.

Bättre kontroll

Omedelbar kontroll över alla fakturor och avtal oavsett status och fysisk lagring ger dig god överblick och färre avtal som inte behövs då dessa flaggas för uppsägning i tid.

Fördelar med digital avtalshantering

  • Ett företag har i genomsnitt 15-25% återkommande fakturor som skulle gynnas av automatiserade avtal och kontraktmatchning.
  • Undvik att spendera tid på att godkänna samma faktura månad efter månad. Vårt avtalshanteringssystem matchar, kontrollerar och hanterar alla återkommande fakturor relaterade till specifika avtal. NI får möjlighet att genererar fakturor som reflekterar avtalet med självfaktureringsfunktionen.
  • Avtalen lagras för digital avtalshantering i vår elektroniska databas som har en flexibel behörighetsstruktur. Om du använder Palettes fakturahanteringslösning finns redan befintliga leverantörer och användare upplagda, precis som attestregler, flöden, roller, konteringsförslag och övriga struktur. Avtalen kompletteras med information om t.ex. avtalstyp, kritiska datum och giltighetstider.
  • Med vår avtalshantering online blir det enkelt att göra leverantörsavtal och kontrakt sökbara och synliga för behöriga personer, t.ex. för medarbetare på inköpsavdelningen. På så vis blir det enklare att styra beställningar mot förmånliga avtalsbaserade inköp.

Effektivisera inköpsprocessen genom att handla rätt vara, från rätt leverantör till rätt pris. Få kontroll över de indirekta kostnaderna.

E-faktura är det mest effektiva sättet att ta emot och överföra fakturainformation till Palette.

Med automatisk ordermatchning tar vi hanteringen av dina leverantörsfakturor till nästa nivå.

Få en sammanhållen bild av status, flöden och värdefulla nyckeltal. Identifiera flaskhalsar i organisationen och se möjligheter till ökad kostnadseffektivitet.

Är du redo för nästa steg?

Berätta vilka utmaningar ni har.