Fakturahantering för Dynamics 365 Business Central

Automatisera hela processen för fakturahantering med Palettes sömlösa integration till Dynamics 365 Business Central.

Fakturahantering i världsklass för D365BC

Palettes lösning för elektronisk fakturahantering har utformats för att på ett enkelt sätt kunna integreras med ditt befintliga affärssystem. Med vår integration för Dynamics 365 Business Central blir det möjligt att ta automatiseringen av dina leverantörsfakturor till nästa nivå. Dataflöden mellan D365 och Palette sker i realtid, vilket förenklar arbetsprocesserna på ekonomiavdelning och sparar mycket tid.

Att hantera leverantörsfakturorna i affärssystemet är som regel krångligt och förenat med en hel del manuellt arbete. Därför är det klokt att investera i en nischad lösning för elektronisk fakturahantering för D365BC. Då blir arbetet effektivt, digitalt och automatiserat.

ERP D365 i samarbete med Palettes lösningar innebär en rad fördelar på olika nivåer som förlänger basfunktionerna av D365BC. Det effektiviserar ett företags kontrakt- och fakturahantering och skapar ett automatiskt, flexibelt och intelligent arbetsflöde.

Fördelar med att integrera Palette till Dynamics 365BC

 • Ökad flexibilitet när ni sätter upp attestflöden
 • Enklare att kontrollera efterlevnad av attestregler
 • Bättre sökbarhet av fakturor
 • Lägre hanteringskostnad per faktura
 • Snabbare hanteringstid
 • Transaktioner förs automatiskt in i affärssystemets huvudbok

Integration för Dynamics 365 Business Central

Hämtas från affärssystemet

 • Leverantörsregister
 • Kontoplan
 • Projekt
 • Kostnadsställen
 • Momskoder

Data som förs från Palette till Business Central

 • Fullständig bokföring av fakturan
 • Fakturabild
 • Periodiseringar
 • Omvänd moms
 • Fastighetsmoms

Läs mer om vår integration till Business Central

Ladda ner vårt faktablad och läs mer om integrationen för Dynamics 365BC. Faktabladet är på engelska. Har du ett annat affärssystem än D365BC? Upptäck andra möjliga ERP integrationer med Palette. Palette stödjer bland annat även Unit4 Agresso och Dynamics 365 Finance and Operations.

Elektronisk fakturahantering för Dynamics 365BC i korthet

Allt arbete med leverantörsreskontra du normalt utför i affärssystemet, kan du istället utföra i Palettes fakturahantering för Dynamics 365 Business Central. Förutom att fakturorna blir bokförda på rätt konto, projekt och kostnadsställe kan du periodisera dem och välja i vilken period de ska kostnadsföras.

Det första steget i den dagliga hanteringen av leverantörsfakturor är datafångsten. Här finns olika alternativ: man kan välja att scanna och tolka fakturorna i egen regi, alternativt att köpa tjänsten. Vi rekommenderar Readsofts programvara för egen scanning och en lokal scanningsbyrå för tjänsten (kontakta oss så berättar vi mer om byråer i det land/de länder du vill ta emot fakturor).

När eventuella pappersfakturor scannats och tolkats, PDF-fakturor tolkats och e-fakturor tagits emot, dyker fakturorna upp i Palette. Därefter skickas fakturan vidare enligt ett förutbestämt attestflöde. Systemet konfigureras så att de allra flesta fakturor automatiskt skickas till rätt attestant, baserat på vilken leverantör, referens eller typ av vara. Fakturan konteras och godkänns enligt uppsatt regelverk för attestering.

För att göra arbetet ännu smidigare finns flera sätt att automatisera konteringen. I Palette kan man sätta upp regler för kontering och kostnadsställe per leverantör – då förkonteras fakturorna automatiskt och behöver bara granskas och godkännas. Det finns också en avancerad matchningsfunktion som automatiskt matchar mot inköpsorder, kontrakt eller referens. Läs mer om ordermatchning och matchning av återkommande fakturor.

Det är också möjligt att integrera en AI-motor till Palette, som då utför konteringen baserat på historisk data från affärssystemet Dynamics 365 Business Central. Läs vår guide om artificiell intelligens på ekonomiavdelningen.

Varför använda Palette?

Automatisera fakturahanteringen maximalt genom att låta systemet matcha fakturor mot inköpsordrar eller kontrakt. Hantera endast avvikelserna och få tid över till mer kvalificerat arbete.

Med rätt system blir det enklare för både chefer och medarbetare att hantera inköp, fakturor och utlägg. Samtidigt minskar administrationen på ekonomi- och inköpsavdelningarna.

När hela processen automatiseras blir det enklare att köpa rätt vara, från rätt leverantör till rätt pris. Attestera inköpsordern istället för fakturan och få full kostnadskontroll innan köpet sker!

Are you ready to take the next step?

Let us know what problem are you looking to solve.