Fakturaskanning – val av lösning för EFH

Det första steget i den dagliga hanteringen av leverantörsfakturor är datafångsten, med andra ord: fakturaskanning/fakturascanning.

Olika alternativ för fakturaskanning

Många företag har lyckats bra och automatiserat större delen av arbetet med scanning av leverantörsfakturor, men för vissa är det ett problemområde. Det är också ett område som diskuteras mycket då fler länder ställer krav på e-faktura, där offentlig sektor varit föregångare.

I den här artikeln beskriver vi de olika alternativen för fakturaskanning som finns och redogör för vilka för- och nackdelar respektive lösning innehar. Vi berör även e-fakturans påverkan på datafångsten men djupdyker inte i ämnet (läs mer om elektronisk fakturahantering).

Fakturaskanning i egen regi eller köpa tjänsten?

Oavsett om ni funderar på att scanna leverantörsfakturor och tolka fakturorna själva eller köpa en scanningstjänst är det en startsträcka innan rutinerna sitter. De av våra kunder som testat båda alternativen upplever att startsträckan för deras fakturaskanning är avsevärt mycket kortare om du inte behöver ställa om faktura-adressen.

Vi rekommenderar ReadSofts programvara för egen fakturascanning och en lokal scanningsbyrå för tjänsten (kontakta oss så berättar vi mer om byråer i det land/de länder du vill ta emot fakturor). Oavsett vilken väg du väljer för att scanna fakturor överförs fakturabild och fakturainformation till Palette automatiskt.

Fakturaskanning | Palette Software
Scanna leverantörsfakturor | Palette Software

Scanna fakturor själv – så går det till

Så här går inscanning av leverantörsfakturor till i ReadSofts programvara:

 • Dina leverantörer skickar sina fakturor till dig som de alltid gjort, alternativt så mailar de en PDF-faktura till din inbox för fakturor.
 • Pappersfakturor scannas och PDF-fakturor hämtas i mailboxen, båda varianterna tolkas för automatisk inläsning av ReadSofts programvara som även kan läsa fakturainformation på radnivå (artiklar, pris, antal osv).
 • ReadSoft flaggar de fält som inte tolkats till 100% för en extra kontroll innan fakturan skickas till Palette för kontering och attest.

Läs mer om ReadSofts programvara.

För- & nackdelar med ReadSoft

 • ReadSofts programvara finns som molnlösning men kan även installeras hos dig.
 • Vi förordar molntjänsten som optimerar sig själv och lär sig hur dina fakturor ser ut så att det manuella kontrollsteget minskar efterhand.
 • Din personal är experter på era fakturor och hanterar snabbt och enkelt de som flaggas för kontroll.
 • Det är enkelt att växla över till e-faktura och du gör det i den takt du mäktar med.
 • Användargränssnitt på många språk för globala organisationer.
 • Enkelt att fördela arbetet till olika platser och länder för geografiskt spridda organisationer, för de som använder egna shared service centers eller vid balansering av arbetstoppar.
 • Visst manuellt arbete bundet till kontoret för pappersfakturor.
 • Investering och underhåll av scanner (om inte din multifunktionsscanner räcker till).
Inscanning av leverantörsfakturor | Palette Software
Fakturaskanningen | Palette Software

Scanna leverantörsfakturor – som tjänst

Dina fakturor ställs om enligt scanningsleverantörens struktur, vanligast är att pappersfakturor skickas till en boxadress märkt med ditt unika ID och mailade PDF-fakturor skickas till en (generell eller unik) mailadress hos scanningsbyrån för att scanna leverantörsfakturor och tolka informationen. Fakturorna skickas till Palette för kontering och attest.

 • Enkelt att skala upp volymer under tillväxt.
 • Kräver varken scanner eller egna resurser.
 • Prisvärt vid riktigt stora volymer.
 • Risken för felaktigt tolkad information är högre än med egen fakturascanning.
 • Få (om någon) scanningstjänst kan hantera fakturainformation på radnivå med bra resultat.

Ytterligare ett alternativ för att lösa datafångsten, är offshoring eller att uteslutande ta emot e-fakturor. Detta berättar vi mer om i ett blogginlägg

Scanning leverantörsfakturor | Palette Software

Det finns olika alternativ för skanning av inkommande leverantörsfakturor. Vissa företag väljer att köpa en skanner och utföra arbetet med hjälp av interna personalresurser. Ett annat alternativ är att använda en extern tjänst dit alla inkommande fakturor skickas för skanning. Den skannade fakturan behöver sedan tolkas, d v s digitaliseras, innan den kan hanteras och betalas. Ett sätta att undvika momentet att skanna en faktura är att gå över till e-faktura.

Det finns en lång rad alternativ för skanning och tolkning av leverantörsfakturor. Priset varierar beroende på om man väljer att skanna sina fakturor internt, eller använder en extern tjänst. Ofta erbjuds denna typ av tjänst som en fast månadskostnad eller som en paketlösning tillsammans med system för elektronisk fakturahantering. Pris per skannad faktura är ofta beroende av den totala fakturavolymen. Det är därför inte möjligt att ange ett cirkapris för tjänsten. På Palette erbjuder vi en paketlösning där scanning, tolkning och hantering av leverantörsfakturor ingår, eftersom detta efterfrågas av våra kunder.

Är du redo för nästa steg?

Berätta för oss om era utmaningar