Förbättra inköpsprocessen med Palette

Få full kontroll över kostnaderna redan innan de uppstår och automatisera inköpsprocessen! Det blir möjligt när en inköpsorder görs digitalt i det system där leverantörsfakturorna hanteras.

Optimera inköpsprocessen steg för steg med rätt systemstöd

Det är smart att låta organisationen göra sina inköpsorders i det system där fakturorna hanteras. Då blir det möjligt att se och kontrollera kostnaderna redan innan de uppstår. Attestera din inköpsorder istället för fakturan – enligt det attestflöde som redan är uppsatt. Då kan leverantörsfakturan genomgå automatisk fakturamatchning, förutsatt att beloppet överensstämmer med beställningen i din inköpsorder. Endast eventuella avvikelser behöver hanteras manuellt genom inköpsprocessen.

– Under vår snabba tillväxt hade vi flera projekt som pågick samtidigt. Därför var det helt avgörande att kunna hantera både inköp och leverantörsfakturor i en och samma lösning.

Lauri Matikainen, CFO på Renta Group i Finland

Det ska vara enkelt att beställa rätt vara till rätt pris

Palettes inköpsmodul liknar en webbshop och det är enkelt för varje enskild medarbetare att skapa de inköpsorders som behövs. Bara godkända leverantörer och varor visas i utbudet. Behörigheter och budget styr vad dina anställda kan se och beställa. På så vis blir det enkelt för hela organisationen att leva upp till inköpspolicyn och prioriterade leverantörer gynnas. Beställnings- och inköpsprocessen steg för steg blir enklare för medarbetaren, samtidigt som inköpen sker enligt det regelverk ni satt upp.

Fem huvudfunktioner:

  • ”One click buy” med inbyggda och externa kataloger
  • Rekvisitioner i fritext
  • Budget och behörighet styr vem som får beställa vad i organisationen
  • Automatiserade arbetsflöden
  • Samma användargränssnitt och login som för fakturor

Få kontroll över indirekt inköp

Många företag har redan avancerade system för sina direkta inköp, d.v.s. de varor som behövs för att producera de produkter och tjänster man säljer. Däremot saknas ofta en effektiv inköpsprocess för ett s.k. indirekt inköp. Ett indirekt inköp utgörs typiskt av sådana varor som behövs för att en arbetsplats ska fungera. Exempel på ett indirekt inköp kan vara datorer, mobiltelefoner, datortillbehör och kontorsmaterial. Vissa utgifter är små var för sig, men för en stor organisation blir det en icke försumbar kostnad som direkt belastar resultatet på sista raden. Ta kontroll över indirekt inköp med Palette.

Läs mer om indirekta inköp på vår blogg

Vägen till strategiska inköp av indirekt material

Med Palettes inköpsmodul får du kontroll över hela inköpsprocessen steg för steg av samtliga inköp – även de indirekta. Ägandeskapet förtydligas, det administrativa arbetet för inköpsavdelningen minskar och de kan istället förhandla fram fördelaktiga avtal och rabatter. Genom att styra inköpen mot de leverantörer som ger er bäst villkor finns stora summor att spara. Att digitalisera alla inköp och beställningar i en strukturerad purchase-to-pay-process är vägen till strategiska inköp – även för indirekta material!

Är du redo för nästa steg?

Berätta för oss om era utmaningar.