Integration till över 50 ERP affärssystem

Palettes fakturahanteringslösning är framtagen för att enkelt kunna integreras med ditt befintliga ERP affärssystem, både för ERP cloud och lokala system.

Vad är en ERP integration?

ERP integration syftar till att ansluta och synkronisera ditt ERP affärssystem med andra affärsapplikationer som eCommerce, CRM, EDI och fakturahantering. Det handlar i grund och botten om att ansluta alla centrala delar och processer en verksamhet nyttjar för att mata in, hantera, spåra och mata ut essentiell data. Dessa system kan ses som en förlängning av kärnfunktionerna av ett ERP affärssystem.

Till exempel: ett system för elektronisk fakturahantering automationssystem för att spåra, söka och hantera kontrakt och fakturor.

– Vi har fått till en integrationslösning som är helt fenomenal, där det idag är omöjligt att betala till fel leverantör eller fel belopp. Det blev mycket, mycket bättre än vad vi hade kunnat tänka oss.

Jan Skarner, Chefscontroller på Clas Ohlson

Palette integreras till ett flertal affärssystem – här är några av dem

 

Fördelar med Palettes integration till ERP system

Palette integreras enkelt med olika affärs-, ekonomi- eller inköpssystem och är ett smidigt komplement till de befintliga IT-system som redan finns på plats inom organisationen. Med Palettes ERP integration kan du ta del av följande fördelar och funktioner:

Palette möjliggör automatiserad fakturahantering och sömlös ERP system integration som effektiviserar hanteringen av fakturor och kontrakt på flera nivåer:

  • Datafångst > Scanna och tolka fakturadata från både pappersfakturor och digitala fakturor. 95% precision för papper/PDF, 100% precision för elektroniska filer.
  • Godkänna > Automatiska attestflöden med godkännande i mobilen.
  • Matcha > PO matchningsmotor som automatiskt matchar komplexa fakturor mot underliggande inköpsorder.
  • Arkivering & revision > Digitalt arkiv där fakturorna förblir sökbara

Manuell registrering av fakturadata i ert ERP system ökar risken för misstag och fel. Manuell datainmatning är tidsödande och kan resultera i felaktiga, försenade eller uteblivna betalningar. Det påverkar också kvaliteten på underliggande data för företagets rapportering. Med en nischlösning för automatiserad fakturahantering som integreras till ert befintliga ERP system elimineras dessa fel – och ni spar massor av tid.

En stor fördel med att hantera leverantörsfakturorna utanför affärssystemet är förbättrad sökbarhet och överblick. Alla fakturor är alltid sökbara i ett klick – oavsett vilken status de har eller var i processen de befinner sig. Vid varje givet tillfälle är det enkelt att se hur många fakturor precis kommit in, som väntar på attest eller som fastnat för utredning. Behörighetsstrukturen anpassas till er organisation så att ni enkelt definierar vem som får se vilka fakturor och avtal.

Så fungerar en integration mellan ERP affärsystemet och Palette

Så fungerar en integration till affärssystemet med Palette

Palettes fakturahanteringslösning är helt integrerad mot ditt befintliga ekonomi- eller ERP affärssystem. Det innebär att allt du gör i Palette automatiskt överförs till ekonomisystemet utan manuell handpåläggning.

Palette hämtar också automatiskt inställningar från ekonomisystemet för de register som behövs för att kunna bokföra en faktura, som exempelvis leverantörsregister, kontoplan och valutor. När fakturan är konterad och klar i Palette går den direkt över till ekonomisystemet för betalning.

Kom snabbt igång med standardiserad ERP integration

Palette har redan standardiserade integrationslösningar till ett 50-tal av världens ledande ekonomisystem, bland annat Navision, AX, Dynamics 365 och Unit4 Agresso, vilket underlättar för dig som ska börja använda vårt system. Integrationsprojekt kan ibland ta flera månader, men en integration mellan ditt affärssystem ERP till Palette brukar vara klar på några dagar.

Trevägsintegration för full P2P

Om du väljer att automatisera hela processen från inköp till betalning, kan det även vara intressant att integrera Palette mot befintliga inköpssystem. Då blir det möjligt att matcha fakturorna automatiskt. Om fakturan matchar beställningen, förs den automatiskt över till affärssystemet för betalning – utan ytterligare handpåläggning. Data kontrolleras och överförs mellan tre olika system – helt automatiskt!

Palette kan integreras mot ett eller flera externa inköpssystem och parallellt kan du använda Palettes inköpsmodul för de indirekta inköpen. På så sätt kan alla företagets inköp matchas automatiskt, vilket så klart ger en enorm effektivitetsvinst för hela organisationen. Läs mer om inköp i Palette

Varför välja Palettes integrationslösning för fakturahantering?

Att använda affärssystemet för att hantera företagets indirekta inköp och tillhörande fakturahantering, resulterar ofta i en tungarbetad process. Få ekonomi- och affärssystem är byggda för den processen och kompromisserna kan bli stora.

Många företag upplever att de får ut bäst effekt av ett separat system byggt och anpassat för att effektivisera hanteringen av leverantörsfakturor – kombinerat med en smidig integration till befintligt affärssystem. Läs mer i vårt blogginlägg: Enkel integration till affärssystemet.

Integration till flera ERP eller inköpssystem

Processen kring systemintegrationer kan ofta verka komplicerad och svår. Palette har lång erfarenhet av ERP integration och vår mjukvara är utvecklad för att på ett smidigt sätt kunna integreras med andra system. En stor fördel är att vår lösning kan integreras mot flera olika ERP eller ERP-versioner samtidigt. Det har visat sig vara en tillgång för verksamheter som har flera ERP i bruk eller håller på att byta ERP.

Över 2500 installerade kunder

Palette har över 2500 kundföretag över hela världen, alla anslutna till ett eller flera ERP-, inköps- eller bokföringssystem. Palettes mjukvara erbjuder flera alternativ att främja kommunikation och datadelning mellan Palette och ditt affärssystem.

ERP är en förkortning av Enterprise Resource Planning, vilket översatt till svenska är ett affärsystem. ERP är en internationellt gångbar term för det IT-system som sköter ett företags informationshantering gällande finansiell styrning och administration. Ett ERP innehåller ofta flera olika moduler som stöder olika funktioner inom verksamheten. Det är vanligt att ett ERP ger stöd för redovisning, order- och lagerhantering samt kund- och leverantörsreskontra, men systemet kan också inkludera funktioner för produktionsplanering, projektplanering, resursplanering, inköp, tidredovisning och personaladministration. Eftersom ERP är ett komplext system med en stor databas är det vanligt att företag använder kringsystem för att förenkla åtkomsten till viss sorts data. Det är t.ex. vanligt med separata system för budgetering, rapportering och fakturahantering.

Det finns en lång rad affärssystem, eller s.k. ERP – Enterprise Rosource Planning. Vissa affärssystem är nischade mot en specifik bransch, marknad eller företagsstorlek. Andra affärssystem har en bredare målgrupp och används av ett flertal branscher och företagsstyper världen över.

Ett affärssystem är ett programpaket med integrerade IT-system för att ta hand om ett företags informationshantering i syfte att tillgodose behov av styrning och administration inom en verksamhet. Affärssystem kan innehålla moduler för olika verksamhetsområden, t.ex. redovisning, finansiell rapportering, inköp, CRM osv. I många fall är det möjligt att integrera affärssystemet till flera specialsystem för anpassat verksamhetsstöd. T.ex. är det vanligt att integrera en nischlösning för hantering av leverantörsfakturor eller ett inköpssystem.

Läs mer om integration till ert ERP / affärssystem

D365 Business Central

D365 Finance and Operations

Microsoft Dynamics AX

Microsoft Dynamics NAV

Netsuite ERP

SAP Business One

SAP R3

Unit4 Agresso

Workday ERP

Saknas ert affärssystem i ovan lista? Vi erbjuder integration till ytterligare ett 40-tal affärs- och ekonomisystem. Ta kontakt så berättar vi mer!

Är du redo för nästa steg?

Berätta för oss om era utmaningar.