Integration till över 50 ERP affärssystem

Palettes fakturahanteringslösning är framtagen för att enkelt kunna integreras med ditt befintliga ERP affärssystem.

Vad är en ERP integration?

ERP integration syftar till att ansluta och synkronisera ditt ERP affärssystem med andra affärsapplikationer som eCommerce, CRM, EDI och fakturaautomation. Det handlar i grund och botten om att ansluta alla centrala delar och processer en verksamhet nyttjar för att mata in, hantera, spåra och mata ut essentiell data. Dessa system kan ses som en förlängning av kärnfunktionerna av ett ERP affärssystem.

Till exempel: ett AP automationssystem för att spåra, söka och hantera kontrakt och fakturor.

– Vi har fått till en integrationslösning som är helt fenomenal, där det idag är omöjligt att betala till fel leverantör eller fel belopp. Det blev mycket, mycket bättre än vad vi hade kunnat tänka oss.

Jan Skarner, Chefscontroller på Clas Ohlson

Palette integreras till ett flertal affärssystem – här är några av dem

 

Fördelar med Palettes integration till ekonomisystemet

Palette integreras enkelt med olika affärs-, ekonomi- eller inköpssystem och är ett smidigt komplement till de befintliga IT-system som redan finns på plats inom organisationen. Med Palettes ERP integration kan du ta del av följande fördelar och funktioner:

Palette möjliggör för AP automation och sömlös ERP integration som effektiviserar och automatiserar hanteringen av fakturor och kontrakt på flera nivåer:

  • Fånga > Fånga fakturadata från både pappersfakturor och digitala fakturor. 95% precision för papper, 100% precision för elektroniska filer.
  • Godkänna > Automatisk fakturahantering med godkännande i mobilen.
  • Matcha > PO matchningsmotor som automatiskt matchar komplexa beställningsnummer till fakturor och kvitton.
  • Arkivering & revision > Komplett redovisningsspårning och förvaringssystem

Manuell inmatning av data och information ökar risken att fel förekommer. Felaktig eller saknad kund- eller produktdata för fakturor kan skapa stora problem i processen som leder till missnöje eller avhoppningar av kunder. Dessa problem och många andra kan du dock undvika helt och hållet med Palettes ERP integration till affärssystemet.

Manuell inmatning av data och kommunikation tas lång tid att skickas fram och tillbaka mellan dig och leverantören – tid du hellre spenderar på andra saker inom din verksamhet. Palettes integration till ekonomisystemet möjliggör för effektiv datakommunikation i realtid mellan alla berörda.

Så fungerar en integration till affärssystemet med Palette

Palettes fakturahanteringslösning är helt integrerad mot ditt befintliga ekonomi- eller affärssystem. Det innebär att allt du gör i Palette automatiskt överförs till ekonomisystemet utan manuell handpåläggning.

Palette hämtar också automatiskt inställningar från ekonomisystemet för de register som behövs för att kunna bokföra en faktura, som exempelvis leverantörsregister, kontoregister och valutor. När fakturan är konterad och klar i Palette går den direkt över till ekonomisystemet för betalning.

Kom snabbt igång med standardiserad ERP integration

Palette har redan standardiserade integrationslösningar till ett 50-tal av världens ledande ekonomisystem, bland annat Navision, AX, Dynamics 365 och Unit4 Agresso, vilket underlättar för dig som ska börja använda vårt system. Integrationsprojekt kan ta flera månader, men en integration till Palette brukar vara klar på några dagar.

Palette passar ihop med ert befintliga ekonomisystem

Trevägsintegration för full P2P

Om du väljer att automatisera hela processen från inköp till betalning, kan det även vara intressant att integrera Palette mot befintliga inköpssystem. Då blir det möjligt att matcha fakturorna automatiskt. Om fakturan matchar beställningen, förs den automatiskt över till affärssystemet för betalning – utan ytterligare handpåläggning. Data kontrolleras och överförs mellan tre olika system – helt automatiskt!

Palette kan integreras mot ett eller flera externa inköpssystem och parallellt kan du använda Palettes inköpsmodul för de indirekta inköpen. På så sätt kan alla företagets inköp matchas automatiskt, vilket så klart ger en enorm effektivitetsvinst för hela organisationen. Läs mer om inköp i Palette

Varför välja Palettes integrationslösning för fakturahantering?

Att använda affärssystemet för att hantera företagets indirekta inköp och tillhörande fakturahantering, resulterar ofta i en tungarbetad process. Få ekonomi- och affärssystem är byggda för den processen och kompromisserna kan bli stora.

Många företag upplever att de får ut bäst effekt av ett separat system byggt och anpassat för att effektivisera hanteringen av leverantörsfakturor – kombinerat med en smidig integration till befintligt affärssystem. Läs mer i vårt blogginlägg: Enkel integration till affärssystemet.

Flexibel produktintegration

Processen för dataintegration kan ofta uppfattas som överväldigande. Palettes mjukvara lättar på denna börda med kraftfulla integrationskapabiliteter inbyggt i ett enkelt att använda, grafiskt användargränssnitt.

Över 3500 installerade kunder

Palette har över 3500 kundföretag över hela världen, alla anslutna till en eller flera ERP-, inköps- eller bokföringssystem. Palettes mjukvara erbjuder flera alternativ att främja kommunikation och datadelning mellan Palette och ditt affärssystem.

Sömlös integration

Palette är en konfigurerbar, modulbaserade lösning som är tillgänglig både lokalt och i molnet. Ge ditt företag en robust P2P-strategi och förmågan att ansluta multiföretags-, distribuerade- eller gruppfinans-applikationer inom alla typer av verksamheter som en webb- eller molnbaserade lösning.

Palette har landspecifik ERP integration, våra egna ERP kopplingar eller via en partner. Kontakta oss för mer information.

Läs mer om integration till ert ERP / affärssystem

Netsuite ERP

D365 Business Central

D365 Finance and Operations

Microsoft Dynamics AX

Microsoft Dynamics NAV

Unit4 Agresso

Workday ERP

Saknas ert affärssystem i ovan lista? Vi erbjuder integration till ytterligare ett 40-tal affärs- och ekonomisystem. Ta kontakt så berättar vi mer!

Våra kundreferenser

Clas Ohlson automatiserar med Palette
One of Sweden’s best-known retailers, Clas Ohlson, operates around 200 physical stores in Sweden, Finland, Norway, Germany, and England.
Coor Service Management kundreferens
Facility management-leverantören Coor brottades under många år med en omständlig fakturahantering. När företaget bestämde sig för att ersätta sitt fakturahanteringssystem med en komplett purchase-to-pay-lösning föll valet på Palette.
PEAB Fastighetsutveckling valde Palette
Peab Fastighetsutveckling, ett av Peab-koncernens affärsområden, hade sedan flera år ett fakturahanteringssystem, men trots det så hanterades flera processer manuellt.

Är du redo för nästa steg?

Berätta för oss om era utmaningar.