Purchase to pay/Procure to pay molnlösning

Hanterar du ett stort antal leverantörsfakturor per månad? Vi vet att din tid är dyrbar, därför automatiserar vi företagets alla flöden för fakturor, avtal, inköpsordrar och utlägg inom purchase-to-pay, även känt som procure-to-pay (P2P). Upptäck fördelarna med Palettes molnbaserade lösning för purchase to pay/procure to pay.

Vad är purchase to pay/procure to pay?

Purchase to pay/procure to pay är processen att integrera inköps- och AP-system för att öka effektiviteten av ett företags inköpsprocesser. Den existerar inom en större inköpsprocess och involverar fyra steg:

  1. Val av varor och tjänster
  2. Genomdriva efterlevnad och ordning
  3. Mottagning och försoning
  4. Fakturering och betalning

Digitalisering av inköpsprocesser med procure to pay software kan stärka efterlevnad och kontroll bland leverantörer, kontrakt, regulationer, köpare och AP-avdelningar. Purchase to pay system hjälper organisationer att köpa från prioriterade leverantörer till förhandlade priser utan något manuellt arbete. Med en purchase to pay automation kan företag:

  • Aktivt kontrollera och förbättra utgifter
  • Konsolidera de flesta manuella processerna för att minimera fel och misstag
  • Effektivisera katalog- och produkthantering för att spara tid och frigöra resurser
  • Snabbt godkänna nya leverantörer
  • Uppnå kostnadsbesparingar för att maximera värdet av inköpsförhandlingar

Fördelar med Palettes Purchase-to-pay lösning

Automatisera fakturahanteringen maximalt i din purchase to pay process genom att låta systemet matcha fakturor mot inköpsordrar eller kontrakt. Hantera endast avvikelserna och få tid över till mer kvalificerat arbete.

Med rätt procure -to- pay system blir det enklare för både chefer och medarbetare att hantera inköp, fakturor och utlägg. Samtidigt minskar det administrationen av inköp och faktura på ekonomi- och inköpsavdelningar.

När hela purchase to pay processen automatiseras blir det enklare att köpa rätt vara, från rätt leverantör till rätt pris. Attestera inköpsordern istället för fakturan och få full kostnadskontroll innan köpet sker!

Att ta kontroll över potentiella risker inom de finansiella processerna är kritiskt för en verksamhet. Undvik bluffakturor och eliminera misstag från den mänskliga faktorn och minimera risken med vår purchase to pay lösning.

Procure-to-pay process – helt automatiserat

Med en komplett lösning går det att automatisera företagets olika purchase to pay processer från inköp till betalning för fakturor, avtal, inköpsordrar och utlägg. För varje moment som automatiseras höjs effektiviteten vilket bidrar till ökad kontroll och lönsamhet. Vi hjälper dig på vägen mot full automation inom din procure-to-pay process så att du framöver bara behöver lägga tid på de avvikelser som uppstår.

Lägre kostnader med system för purchase-to-pay

Det är en stor fördel att granska och attestera inköpsordern i en procure to pay process, istället för att invänta och godkänna köpet först när fakturan kommer. Då är det oftast för sent att undvika kostnaden. Med ett användarvänligt system för purchase to pay styr du inköpen mot utvalda leverantörer, vilket sänker såväl kostnader som nedlagd tid för inköpsprocessen. Samtidigt minskar administrationen för inköpsavdelningen som istället kan lägga sin tid på att förhandla fram bra avtal och rabatter.

Bättre överblick + kontroll = Ökad lönsamhet

Med Palettes procure-to-pay lösning får du komplett insikt i och kontroll över samtliga processer. Varje moment blir enkelt att noggrant observera för att identifiera avvikelser i fakturahanteringen, bedrägerier såväl som förbättringspotentialer i processerna. Vår procure-to-pay lösning ger dig en helhetssyn över dina leverantörer och kostnader från en enda centraliserad plats för att möjliggöra strategiskt beslutsfattande. Med tillgång till data och en tydlig insikt i företagskostnader är du i en bättre position att kontrollera dina kostnader, minimera risker och bättre hantera hela leveranskedjan.

Andra smarta funktioner inom purchase-to-pay

Förenkla hanteringen av kontrakt och avtal. Matcha periodiska fakturor mot avtal och få automatiska påminnelser inför kontraktsförnyelse.

Effektivisera inköpsprocessen genom att handla rätt vara, från rätt leverantör till rätt pris. Få kontroll över de indirekta kostnaderna.

E-faktura är det mest effektiva sättet att ta emot och överföra fakturainformation till Palette.

Med automatisk ordermatchning tar vi hanteringen av dina leverantörsfakturor till nästa nivå.

Få en sammanhållen bild av status, flöden och värdefulla nyckeltal. Identifiera flaskhalsar i organisationen och se möjligheter till ökad kostnadseffektivitet.

Bättre analyser med korrekt underliggande data

När inköp och fakturahantering digitaliseras blir en stor mängd data tillgänglig. Med hjälp av avancerad funktionalitet för analys och rapportering är det enkelt att arbeta med de nyckeltal som utvecklar din verksamhet.

Exempel på information som enkelt plockas ut via Palettes purchase to pay dashboard är: inköpskostnad per leverantör, genomsnittlig hanteringstid för fakturor, andel e-fakturor och genomsnittlig kredit- och betalningstid. Rapporterna tas enkelt fram genom ett par klick och data presenteras i realtid.

Molntjänst eller lokal installation

Palettes lösningar för procure to pay erbjuds som molntjänst men kan även installeras hos dig vid behov. Allt fler väljer idag att automatisera sina affärsprocesser i molnet. Med en molnbaserad purchase to pay tjänsttjänst får du en kostnadseffektiv, säker och skalbar lösning och du slipper investera i hårdvara. Drift, underhåll och uppgraderingar ingår och utförs av Palettes tekniska specialister.

Vår molnlösning för purchase -to- pay innehåller all funktionalitet som behövs för att automatisera hela din procure to pay processen, men du betalar endast för de delar du använder. Det går utmärkt att i lugn och ro automatisera fakturahanteringen och därefter koppla på inköp och avtal.

Framtidens purchase to pay process

Graden av automation inom purchase to pay ökar kontinuerligt. Med hjälp av ny teknologi kan allt fler manuella och rutinartade arbetsuppgift fullt automatiseras. Men med hjälp av AI-teknologi (Artificiell Intelligens) kan mer komplexa arbetsuppgifter som kräver tankeverksamhet även dem automatiseras. AI automation inom purchase to pay kommer med stor sannolikhet användas av de allra flesta företag och organisationer i framtiden.

Är du redo för nästa steg?

Berätta för oss om era utmaningar.