SAP R3 ERP – Fakturahantering för ditt affärssystem

Effektivisera arbetet inom ekonomi- och inköpsavdelningarna med smidig hantering av leverantörsfakturor, automatisk ordermatchning och digital avtalshantering – för ERP SAP R3

Effektivisera arbetet inom ekonomi- och inköpsavdelningarna med fakturahantering för SAP R3 ERP

Automatiserad fakturahantering för SAP R3

SAP R3 ERP i kombination med Palettes lösning innebär en rad fördelar på olika nivåer.

Det effektiviserar organisationens kontrakt- och fakturahantering och skapar ett automatiskt, flexibelt och intelligent arbetsflöde. Med vår standardintegration till ERP R3 blir det möjligt att ta automatiseringen av dina leverantörsfakturor till nästa nivå.

Att hantera leverantörsfakturorna i affärssystemet kan vara krångligt och förenat med många manuella arbetsmoment. Därför är det klokt att investera i en nischad lösning för elektronisk fakturahantering. Då blir arbetet effektivt, digitalt och automatiserat.

– Tack vare Palette har vi nu full kontroll i realtid över inköp, fakturor och avtal.

Tuula Laukkarinen, CFO på JCDecaux i Finland

Så här fungerar Palette för SAP R3 ERP

Fakturor av olika format (papper, PDF, e-faktura) läses in och tolkas direkt i Palette. Systemet skapar ett flödesförslag för varje faktura, baserat på de dimensioner ni valt, t.ex. leverantör, referens eller belopp.

Vissa fakturor matchas av systemet mot inköpsorder från affärssystemet eller avtal som registrerats i Palette. Dessa fakturor kan, om ni så önskar, gå direkt för betalning – förutsatt att order eller avtal attesterats i ett tidigare skede.

Omkostnadsfakturor skickas ut i ett attestflöde för granskning och godkännande.

Slutgodkända fakturor förs över till ERP R3 via integrationen, där fakturorna bokförs i huvudboken och betalas. Betalningsdata förs sedan tillbaka till Palette, där fakturorna förblir sökbara. Det underlättar vid revision och gör det enkelt att gå tillbaka och kontrollera tidigare transaktioner.

Vi berättar hur integrationen mellan Palette och SAP R3 ERP fungerar

Exempel på dataflöden mellan ERP R3 och Palette

Dataflöden mellan SAP R3 ERP och Palette sker i realtid, vilket förenklar arbetsprocesserna på ekonomiavdelning och spar mycket tid för hela organisationen.

Dataflöden mellan SAP R3 ERP och Palette sker i realtid

Data som hämtas från SAP R3

 • Leverantörsregister
 • Kontoplan
 • Projekt
 • Kostnadsställen
 • Momskoder
 • Inköpsordrar

Data som förs från Palette till SAP R3

 • Fullständig bokföring av fakturan
 • Fakturabild
 • Periodiseringar
 • Moms

Fördelar med att integrera Palette till ert affärssystem

 • Ökad flexibilitet för uppsättning av attestflöden
 • Enklare att kontrollera efterlevnad av attestregler
 • Bättre sökbarhet av fakturor
 • Lägre hanteringskostnad per faktura
 • Snabbare hanteringstid

Palettes lösning är designad för att enkelt kunna integreras till olika affärssystem. Idag erbjuder vi standardintegrationer till ett 50-tal ERP, bland dem SAP ERP Business One.

Läs mer om integration till ERP affärssystem eller boka en demo och se vår lösning

Palettes lösning är designad för att enkelt kunna integreras till olika affärssystem bland dem ERP SAP R3

Är du redo för nästa steg?

Berätta för oss om era utmaningar.