Automatisera leverantörsfakturorna

Hanterar du ett stort antal leverantörsfakturor per månad? Vi vet att din tid är dyrbar, därför automatiserar vi företagets alla flöden av fakturor, avtal och inköpsordrar.

Palettes lösning för elektroniska fakturahantering

250,000+ Användare

Fler än 2 500 kunder världen över

Få en effektivare vardag

Vårt system tar emot och läser in fakturor av olika format: pappersfakturor, PDF och e-faktura. Fakturorna skickas automatiskt ut i ett förutbestämt attestflöde. Alla fakturor är sökbara i systemet, oavsett status, så ni kan alltid ta reda var en specifik faktura befinner sig i processen.

Automatiserad fakturahantering hjälper er att fullständig översikt över ert arbetsflöde. Det blir möjligt att identifiera flaskhalsar i processen innan de uppstår. Med rapportfunktionen går det snabbt att ta ut rapporter över fakturor som är nära förfallodatum.

Användarvänligt system

Med Palette får hela organisationen tillgång till ett användarvänligt gränssnitt för att hantera sina fakturor och inköpsordrar. Systemet är intuitivt och enkelt att använda, oavsett om du arbetar från dator eller mobil

Sökbarhet

Alla fakturor är sökbara i Palette oavsett status. Risk för att fakturor kommer bort elimineras.

Attestera online

Enkel åtkomst för alla medarbetare. Attestera fakturor från dator, mail eller i mobilen.

Snabbare flöde

Hela flödet från att fakturan ankommer till kontering, attest och registrering i affärssystemet automatiseras.

Automatiska påminnelser

System skickar ut påminnelser till personer med fakturor som skall attesteras.

Smidig integration till ert affärssystem

Microsoft Dynamics AX

Integration till Dymamics AX

Dra nytta av vår sömlösa integration till AX. Data flyter mellan system i realtid.

Integration till Dynamics Navision

Integrera Palette med Navision och ta fakturahanteringen till nästa nivå.

Integration till Unit4 Agresso

Med vår standardintegration till Unit4Agresso förenklas hanteringen av leverantörsfakturorna.

Dynamics 365

Integration till Dynamics 365

Palette kommer med integrationer till både Finance and Operations och Business Central.

Fakturascanning

Palette tar emot fakturor i olika format: scannad pappersfaktura, PDF eller e-faktura. Fakturainformationen läses in och tolkas automatiskt och givetvis följer fakturabilden med.

Attestflöde

Effektivt attestflöde

Fakturorna skickas ut i ett förutbestämt attestflöde för granskning och attest. Det går alltid att se vart fakturan kommer ifrån och vart den är på väg. Attest kan ske direkt i mail eller i mobilen.

Fakturamatchning

Med Palettes avancerade matchningsfunktion kan många fakturor matchas automatiskt mot inköpsorder eller avtal för att därefter gå till betalning utan manuell handpåläggning.

Fakturamatchning

Stöd och support

I vår kundportal finns digitala utbildningsvideos, FAQ och diskussionsforum. Vi är ett globalt företag med lokal support, där flertalet supportspecialister talar svenska.

Fakturaflöden i Palette visar tydligt var fakturor kommer ifrån och vart de är på väg, vilket är otroligt fördelaktigt i samband med ett bokslut. Tack vare det grafiska attestflödet är det enkelt för alla i organisationen att styra om fakturor och snabba på hanteringen.

Emily Grantham
Eva Petré RegeReskontrachef  Coor Service Management

Coor bytte till en och modern lösning för fakturahantering

Facility management-leverantören Coor brottades under många år med en omständlig fakturahantering. När företaget bestämde sig för att ersätta sitt fakturahanteringssystem med en komplett purchase-to-pay-lösning föll valet på Palette.

Är du redo för att ta nästa steg?

Berätta för oss vilka utmaningar ni har

Spara tid och pengar för hela organisationen

Genom att implementera en modern lösning för elektronisk fakturahantering effektiviseras arbetet radikalt inom accounts payable / leverantörsreskontra. Manuella repetitiva arbetsuppgifter försvinner när alla fakturainformation läses in automatiskt. Attestflödet automatiseras och påminnelser genereras av systemet. Slutgodkända fakturor förs över till ekonomisystemet för betalning genom systemintegration.

Här kan du läsa mer om integration till affärssystemet

Men det är inte bara leverantörsreskontra som spar tid tack vare elektronisk fakturahantering. Andra funktioner inom ekonomiavdelningen får bättre systemstöd, t.ex. för snabbt ta ut rapporter över kommande utgifter eller i form av bättre underliggande data.

När det gäller hanteringen av leverantörsfakturor inom ett företag finns det som regel många attestanter. Även för dessa personer blir vardagen enklare när man får tillgång till ett digitalt system för fakturahantering. Mobil inloggning och fakturagodkännande direkt i ett email brukar vara mycket uppskattade funktioner.

För chefer och personer med budget- eller projektansvar kan det vara en stor fördel att kunna gå tillbaka och söka upp tidigare fakturor. När alla enkelt kan söka upp sin fakturahistorik genom ett par klick, minskar mängden frågor och supportärenden till ekonomifunktionen.

Det digitala arkivet över fakturor och transaktioner förenklar dessutom revisionen. Det går snabbt att hitta alla underlag och kvitton via sökfunktionen i fakturahanteringssystemet – även för en extern revisor.

Reskontra är en databas över företagets kunder och leverantörer. Kundreskontra är registret över företagets kunder och utgående fakturor per kund. Leverantörsreskontra är ett register över företagets leverantörer och inkommande fakturor per leverantör. Leverantörsreskontra är ett sätt att kontrollera och överblicka företagets alla leverantörsfakturor och deras status (betald, ej betald, felaktig osv.). Leverantörsreskontra utgör själva grunden för bokföring av företagets leverantörstransaktioner.