Fakturahantering för byggbolag

Palette automatiserar hanteringen av era leverantörsfakturor. Effektivisera er process och få möjlighet att följa upp kostnader för respektive projekt. Attestera fakturor online direkt i mail eller mobil.

Palettes lösning för elektroniska fakturahantering

250,000+ Användare

Fler än 2 500 kunder i fyra världsdelar

Företag inom bygg och entreprenad har specifika utmaning inom leverantörskontra.

Utmaningar för byggbolag

Företag inom bygg och entreprenad tar emot stora volymer av leverantörsfakturor. Många av fakturorna avser höga belopp och behöver attesteras av flera personer innan de kan betalas.

Med ett modernt systemstöd för fakturahantering blir processen enklare och snabbare. Många fakturor kan matchas automatiskt mot order eller avtal, vilket spar massor av tid för ekonomiavdelningen.

Vår lösning erbjuds som en bekväm molntjänst och är skalbar efter era behov – och ändrade behov över tid.

Ett användarvänligt system

Medarbetare ute i organisationen får en effektivare vardag när de kan kontrollera och attestera fakturor direkt i mail eller mobil, oavsett var de befinner sig. Med vårt användarvänliga gränssnitt blir det enkelt för alla att göra rätt! 

Projektbaserat

Automatiska attestflöden som baseras på projekt.

Automatisk kontering

Låt systemet sköta konteringen – baserat på projekt, leverantör eller kostnadsställe.

Momshantering

Automatisk beräkning vid omvänd skattskyldighet (byggmoms) och schablonmoms.

Ordermatchning

Systemet matchar fakturor mot inköpsorder – automatiskt, helt utan manuell handpåläggning.

Smidig integration till ert affärssystem

Microsoft Dynamics AX

Integration till Dymamics AX

Dra nytta av vår sömlösa integration till AX. Data flyter mellan system i realtid.

Integration till Dynamics Navision

Integrera Palette med Navision och ta fakturahanteringen till nästa nivå.

Integration till Unit4 Agresso

Med vår standardintegration till Unit4Agresso förenklas hanteringen av leverantörsfakturorna.

Dynamics 365

Integration till Dynamics 365

Palette kommer med integrationer till både Finance and Operations och Business Central.

Fakturainläsning

Palette tar emot fakturor av flera olika format. Skannade pappersfakturor, PDF och e-faktura. Fakturainformationen läses in och tolkas automatiskt. Fakturabild följer med i attestflödet.

Palette tolkar fakturor av olika format, t.ex. PDF, pappersfaktura eller e-fatkura.
Palettes lösning automatiserar attesteringen av alla förertagets leverantörsfakturor

Attestflöde

Palette skickar ut fakturorna i era fördefinierade attestflöden, baserat på projekt, leverantör, kostnadsställe och belopp. Det är enkelt att lägga till personer i attestflödet vid behov.

Automatisk fakturamatchning

Låt systemet matcha fakturor mot inköpsorder, avtal eller inleverans. Hundratals fakturarader kan matchas på några få sekunder, vilket spar massor av tid för ekonomiavdelningen.

Låt systemet matcha leverantörsfakturor mot inköpsorder, avtal eller inleverans. Det spar massor av tid.
Avtalshantering i Palette

Avtalshantering

Använd vår avtalsmodul och matcha periodiska fakturor mot avtal. Systemet skickar ut en påminnelse när avtalet behöver omförhandlas, förnyas eller sägas upp.

Digitalisering är en stark trend inom byggbranschen och inom Hartela söker vi ständigt efter smidiga lösningar som bidrar till vår egen digitala transformation. Därför behöver vi agila, användarvänliga system.

Leena Joki
Head of Financial Service Center på Hartela

Det finska byggbolaget valde att automatisera sin leverantörsfakturor med Palettes lösning.

Hartela automatiserar med Palette

Hartela är ett finskt familjeägt byggbolag som grundades 1942 som bygger bostäder, kontor och industrilokaler.

Är du redo för nästa steg?

Berätta för oss vilka utmaningar ni har

Anpassad lösning för bolag inom bygg och entreprenad

Om du arbetar på ett byggbolag så vet du att det finns en lång rad branschspecifika utmaningar för ekonomifunktionen.

Eftersom branschen generellt sett hanterar stora finansiella värden och har många transaktioner finns omfattande finansiell lagstiftning. Till det kommer ett antal regler och lagar som skall följas. Oavsett om det gäller GDPR, 4MLD, PCI DSS eller någon annan lag, är det av yttersta vikt att ha ordning på administrationen så att revisorer och kontrollerande myndigheter enkelt kan göra sin granskning.

Palettes lösning har utvecklats i nära samarbete med kunderna under dryga tjugo års tid. Många av våra kunder har sedan start bedrivit verksamhet inom bygg eller fastighet. Därför har vi väl utvecklad funktionalitet som efterfrågas inom branschen. Exempelvis avancerad projekt- och momshantering.

Automatisk matchning
Vår lösning har en välutvecklad matchningsmotor som automatiskt matchar leverantörsfakturor mot inköpsorder, avtal eller referens. Hundratals fakturarader matchas av systemet på några få sekunder, vilket så klart spar massor av tid för ekonomiavdelningen!

Smidig integration till ert affärssystem
Lösningen är designad för att integreras mot ert befintliga affärs- och/eller inköpssystem. Idag erbjuder vi standardintegrationer till ett 40-tal affärssystem på marknaden. Läs mer om systemintegration