Fakturahantering för fastighetsbolag

Vad sägs om automatisk beräkning av fastighetsmoms och möjlighet att följa fakturaflödet i samtliga bolag samtidigt? Palettes lösning har många funktioner som underlättar hanteringen av leverantörsfakturor för fastighetsbolag.

Automatisk beräkning av fastighetsmoms, möjlighet att följa fakturaflödet i samtliga bolag samtidigt och enkel attestering online.

250 000+ Användare

Fler än 2 500 kunder i fyra olika världsdelar

Därför väljer fastighetsbolag Palette

För drygt 20 år sedan utvecklade Palette sin allra första lösning för elektronisk fakturahantering – enligt önskemål från ett fastighetsbolag. Idag har vi fler än 300 kunder inom fastighetsbranschen.

Vår lösning har avancerad funktionalitet för projekt-, moms- och flerbolagshantering. Få en “touchless” process för era leverantörsfakturor och hantera endast eventuella avvikelser.

Lösningen erbjuds som en bekväm molntjänst och är skalbar efter kundföretagets behov – och ändrade behov över tid.

Användarvänligt system

Ge era medarbetare möjlighet att attestera fakturorna via dator, mail eller mobil. Med vårt användarvänliga gränssnitt blir det enkelt för alla att göra rätt! 

Palette gillar fastighetsbolag

Vår lösning har utvecklats i nära samarbete med våra kunder inom fastighet.

Projekthantering

Sätt upp attestflöden och automatisk kontering baserat på projekt.

Flerbolagshantering

En användare kan ha tillgång till flera juridiska enheter och det är enkelt att lägga till fler vid behov. 

Fastighetsmoms

Automatisk beräkning av avdragsgill moms.

Smidig integration till ert affärssystem

Microsoft Dynamics AX

Integration till Dymamics AX

Dra nytta av vår sömlösa integration till AX. Data flyter mellan system i realtid.

Integration till Dynamics Navision

Integrera Palette med Navision och ta fakturahanteringen till nästa nivå.

Integration till Unit4 Agresso

Med vår standardintegration till Unit4Agresso förenklas hanteringen av leverantörsfakturorna.

Dynamics 365

Integration till Dynamics 365

Palette kommer med integrationer till både Finance and Operations och Business Central.

Fakturainläsning

Palette tar emot fakturor av flera olika format. Skannade pappersfakturor, PDF och e-faktura. Fakturainformationen läses in och tolkas automatiskt. Fakturabild följer med i attestflödet.

Palette tolkar fakturor av olika format, t.ex. PDF, pappersfaktura eller e-fatkura.
Palettes lösning automatiserar attesteringen av alla förertagets leverantörsfakturor

Attestflöde

Palette skickar ut fakturorna i era fördefinierade attestflöden, baserat på projekt, leverantör, kostnadsställe och belopp. Det är enkelt att lägga till personer i attestflödet vid behov.

Automatisk fakturamatchning

Låt systemet matcha fakturor mot inköpsorder, avtal eller inleverans. Hundratals fakturarader kan matchas på några få sekunder, vilket spar massor av tid för ekonomiavdelningen.

Låt systemet matcha leverantörsfakturor mot inköpsorder, avtal eller inleverans. Det spar massor av tid.
Matcha periodiska fakturor mot avtal och få påminnelser när avtal skall förnyas eller sägas upp.

Avtalshantering

Använd vår avtalsmodul och matcha periodiska fakturor mot avtal. Systemet skickar ut en påminnelse när avtalet behöver omförhandlas, förnyas eller sägas upp.

 Vi kunde snabbt konstatera att Palette skulle bli vårt nästa system när vi såg bredden på funktionalitet i lösningen samt det goda samarbetet mellan de två leverantörerna.

Özlem Sener
Systemansvarig på Peab Fastighetsutveckling

Palette erbjuder fakturahantering anpassad för fastigehetbolag

Peab Fastighetsutveckling valde Palette

Peab Fastighetsutveckling, ett av Peab-koncernens affärsområden, utvärderade olika systemleverantörer för elektronisk fakturahantering. Valet föll snabbt på Palette tack vare bättre funktionalitet och en beprövad integration till det befintliga ekonomisystemet Vitec.

Är ni redo för nästa steg?

Berätta för oss vilka utmaningar ni har

Anpassat för fastighetsbolag

Palette har sedan start haft kunder inom fastighetsbranschen. Under dryga tjugo års tid har därför lösningen utvecklats med fokus på de önskemål som inkommit från dessa kunder. T.ex. finns avancerad funktionalitet för projekthantering, momshantering och flerbolagshantering.

Lösningen har en välutvecklad matchningsmotor, som automatiskt matchar leverantörsfakturor mot inköpsorder, avtal eller referens.

Det webbaserade gränssnittet gör det enkelt att logga in oavsett var man befinner sig – på hemmakontoret (VPN behövs ej!) eller under tjänsteresan. Attest av fakturor kan göras direkt i mobilen eller via mail.

En annan fördel med Palette är att en och samma kund kan ha obegränsat antal användare och bolag – utan extra kostnad.

Palettes lösning är designad för att integreras mot ert befintliga affärs- och/eller inköpssystem. Idag erbjuder vi standardintegrationer till ett 40-tal affärssystem på marknaden.

Läs mer i vårt blogginlägg Elektronisk fakturahantering för bygg- och fastighetsbolag