Tillverkande industri

Tillverkningsindustrin har flera specifika utmaningar relaterade till hanteringen av leverantörsfakturor. Många företag processar stora fakturavolymer och det finns ett stort antal leverantörer som skall hanteras av ekonomi- och inköpsfunktionerna.

Palettes lösning för elektroniska fakturahantering

250,000+ Användare

Fler än 2 500 kunder i fyra världsdelar

Touchless fakturahantering

Palette erbjuder en modern molntjänst för elektronisk fakturahantering som är flexibel och skalbar. Med avancerad funktionalitet för fakturamatchning mot order eller avtal, kan en stor del av fakturorna hanteras helt utan manuell handpåläggning.

Med vårt digitala attestflöde kan medarbetarna granska och attestera fakturor direkt i mobilen.

Resultatet blir en effektivare process, smidiga månadsavstämningar och mindre administration. Ekonomifunktionen får tid över till värdeskapande arbete samtidigt som hanteringskostnaden per faktura sjunker.

Molnbaserat och skalbart

Vår molnbaserade tjänst är flexibel och skalbar för att passa era behov idag – men även imorgon. Lagring och drift sköts av Palettes auktoriserade personal, vilket borgar för hög datasäkerhet och god prestanda.

Attestera fakturor online

Webbaserat och enkelt – attestanter kan godkänna fakturor i mail eller mobil.

Flerspråkigt

Vårt användarvänliga gränssnitt är tillgängligt på 10+ språk.

Internationell verksamhet

Inga problem, vår lösning hanterar flera länder, valutor, skatte- och momsregler.

Automatisering av fler processer

Vi erbjuder funktionalitet för en fullt automatiserad process från inköp till betalning.

Smidig integration till ert affärssystem

Microsoft Dynamics AX

Integration till Dymamics AX

Dra nytta av vår sömlösa integration till AX. Data flyter mellan system i realtid.

Integration till Dynamics Navision

Integrera Palette med Navision och ta fakturahanteringen till nästa nivå.

Integration till Unit4 Agresso

Med vår standardintegration till Unit4Agresso förenklas hanteringen av leverantörsfakturorna.

Dynamics 365

Integration till Dynamics 365

Palette kommer med integrationer till både Finance and Operations och Business Central.

Fakturatolkning

Vi erbjuder flera olika lösningar för automatiserad tolkning av pappers- och PDF-fakturor. Om ni redan har en intern lösning för scanning och tolkning kan den kopplas till Palette.

Fakturamatchning

Automatisk fakturamatchning

Låt systemet matcha fakturor mot inköpsorder, avtal eller inleverans. Hundratals fakturarader kan matchas på några få sekunder, vilket spar massor av tid för ekonomiavdelningen.

Avtalshantering

Använd vår avtalsmodul och matcha periodiska fakturor mot avtal. Systemet skickar ut en påminnelse när avtalet behöver omförhandlas, förnyas eller sägas upp.

Avtalshantering i Palette
Purchase to Pay - automatisering med Palette

Purchase-to-Pay

Automatisera hela processen från inköp till betalning. Granska och attestera inköpsordern istället för att invänta och godkänna köpet – först när fakturan kommer.

Under vår snabba tillväxt hade vi flera projekt igång samtidigt. Därför var det viktigt för oss att vi kunde hantera både inköpsordrar och fakturor i Palettes system.

Lauri Matikainen, CFO på Renta Group

Renta automatiserar hela processen med Palette

Efter en snabb tillväxtresa hade Renta ett stort behov att sätta upp automatiska processer för både inköp och fakturahantering. Man valde då att implementera Palettes lösning för full Purchase-to-Pay automation.

Är ni redo för nästa steg?

Berätta för oss vilka utmaningar ni har

Effektivisera för hela organisationen

När man byter till ett modernt system för elektronisk fakturahantering frigörs resurser inom ekonomifunktionen, men även inom andra avdelningar. Attestprocessen blir enklare att hantera, både för leverantörsreskontra och för attestanterna.

Alla fakturor blir sökbara på ett ställe

Utöver de stora tidsvinster som uppstår när manuella arbetsuppgifter elimineras, får ni full kontroll över hela fakturaflödet. Enskilda fakturor blir enkelt sökbara på ett och samma ställe. Även efter betalning finns fakturan kvar i Palette, med all information son kan behövas såsom betaldatum, attest, noteringar och underlag.

Snabbare process

Via Palettes dashboard är det enkelt för administratörerna att se hur många fakturor som finns i flödet och vilken status de har. Med tydlig överblick går det snabbt att upptäcka eventuella

flaskhalsar i processen och att undvika att fakturor fastnar med försenad betalning som följd. Systemet skickar automatiskt ut påminnelser till de attestanter som har fakturor att godkänna, vilket snabbar på processen.

Attestera inköpet istället för fakturan

Många av våra kunder som har automatiserat sin fakturahantering tar steget vidare för effektivisering av närliggande processer såsom inköpsordermatchning och digitala rekvisitioner. Med Palettes lösning är det möjligt att flytta atteststeget till inköpsordern, vilket gör att ni får kontroll över kommande kostnader – redan innan de uppstår. Läs mer om att få kontroll över indirekta inköp i vår blogg Kontroll över inköpen