Fakturahantering för tjänsteföretag

Många tjänsteföretag ligger i framkant när det gäller digitalisering. Arbetsuppgifter kan utföras på distans vilket ger en flexibilitet som uppskattas av både kunder och medarbetare. Med en modern fakturahantering blir även fakturaprocessen mobil och snabb.

Palettes lösning för elektroniska fakturahantering

250,000+ Användare

Fler än 2 500 kunder över hela världen

Molnbaserad lösning

Palettes molntjänst för automatisering av leverantörsfakturor har många fördelar.

Medarbetarna kan granska och attestera fakturor direkt i mobilen. Ekonomiavdelningen får omedelbar kontroll över alla fakturor som alltid är enkelt sökbara oavsett status. Behovet av support och underhåll från IT-avdelningen minimeras.

Resultatet blir ett snabbare attestflöde, smidiga månadsavstämningar och mindre administration.

Smidigt attestflöde

Palettes lösning tar emot och tolkar fakturor av olika format, såsom pappersfaktura, PDF eller e-faktura. Fakturor skickas automatiskt ut i ett förutbestämt attestflöde för granskning och godkännande. Slutattesterade fakturor förs över till affärssystemet för betalning via en sömlös integration.

Eliminera manuell registrering

Pappersfakturor skannas och tolkas automatiskt av systemet.

Digitalt attestflöde

De digitaliserade fakturorna skickas ut i ett förutbestämt attestflöde.

Attestera fakturor online

Attestanter kan granska och godkänna fakturor direkt i ett mail eller i mobilen.

Automatisk fakturamatchning

Låt systemet matcha fakturor mot inköpsorder eller avtal. Det spar massor av tid!

Smidig integration till ert affärssystem

Microsoft Dynamics AX

Integration till Dymamics AX

Dra nytta av vår sömlösa integration till AX. Data flyter mellan system i realtid.

Integration till Dynamics Navision

Integrera Palette med Navision och ta fakturahanteringen till nästa nivå.

Integration till Unit4 Agresso

Med vår standardintegration till Unit4Agresso förenklas hanteringen av leverantörsfakturorna.

Dynamics 365

Integration till Dynamics 365

Palette kommer med integrationer till både Finance and Operations och Business Central.

Fakturatolkning

Vi erbjuder flera olika lösningar för automatiserad tolkning av pappers- och PDF-fakturor. Om ni redan har en intern lösning för scanning och tolkning kan den kopplas till Palette

Attestflöde

Attestflöde

Palette skickar automatiskt vidare fakturorna till rätt attestant, enligt fördefinierade och företagsspecifika regelverk. Vid behov är det enkelt att byta ut eller lägga till attestanter i flödet

Fakturamatchning

Låt systemet matcha fakturor mot underliggande inköpsorder eller avtal. Vårt system matchar hundratals fakturarader på få sekunder – något som spar enormt mycket tid och pengar!

Fakturamatchning
Avtalshantering i Palette

Avtalshantering

Använd vår avtalsmodul och matcha periodiska fakturor mot avtal. Systemet skickar ut en påminnelse när avtalet behöver omförhandlas, förnyas eller sägas upp.

I samband med att vi började använda Palette införde vi ett gemensamt sätt att arbeta i olika länder inom gruppen. Tack vare funktionen för rapportering i realtid är det enkelt att jämföra prestation och resultat mellan olika marknader.

Juho Häkkinen
Finance System Controller på Lindström Group

Lindström väljer Palette för automatisering av inköps- och fakturahantering

Lindström ville standardisera arbetsprocesserna globalt med hjälp av ett modernt system. Då föll valet på Palettes lösning för elektronisk fakturahantering. Systemet implementerades i 13 länder och kompletterades med Palettes inköpsmodul för ytterligare automation.

Är ni redo för nästa steg?

Berätta för oss vilka utmaningar ni har

Frigör värdefull tid för hela organisationen

Genom att införa en modern lösning för elektronisk fakturahantering och digitalt attestflöde, spar ni tid och resurser för hela organisationen. Tid som kan användas för värdeskapande arbete.

Få full kontroll över leverantörsfakturorna från mottagande tills de är definitivbokade och betalda. Alla fakturor är sökbara oavsett status i Palettes lösning. Det är enkelt att se var en specifik faktura befinner sig i processen och potentiella flaskhalsar upptäcks i tid. Betalningsinformation förs över från affärssystemet till Palette, där fakturan förblir sökbar för alla framtid.

Förenklar vid revision

Revisionen blir smidigare att genomföra när alla fakturor återfinns i ett lättåtkomligt digitalt arkiv. Tillsammans med fakturan sparas eventuella leveransbekräftelser eller kvitton som erfordras. Hela transaktionen är dokumenterad och det är enkelt att i efterhand se vilka personer som har attesterat en faktura – och när det gjorts.

Attestera inköpet istället för fakturan

När fakturahanteringen har digitaliserats väljer många av våra kunder inom tjänstesektorn att automatisera fler närliggande processer.

Palettes lösning har en inköpsmodul för indirekt inköp. Det går också att importera inköpsordrar från ett befintliga affärs- eller inköpssystem till Palette. Då kan många fakturor matchas direkt mot inköpsorder och skickas för betalning utan manuell hantering. Många verksamheter väljer att attestera inköpet istället för fakturan och får så sätt kontroll över kostnaderna redan innan de uppstår!

Läs om att få kontroll över inköpen på vår blogg.