Elektronisk fakturahantering - En guide

Låt din fakturahantering bli enklare och mer effektiv. Här beskriver vi hur en modern lösning för elektronisk fakturahantering (EFH) fungerar och vilka effektivitetsvinster den ger.

Quote from Palette customer
Idag hanterar vi 15000 fler fakturor/år än vi gjorde i det tidigare systemet, med samma antal anställda.

Özlem Sener, Systemansvarig på Peab Fastighetsutveckling

Elektronisk fakturahantering

Enklare att ta emot fakturor med elektronisk fakturahantering

För att få in fakturan i flödet kan du välja mellan tre alternativ:

Scanningscentral

Du ber dina leverantörer skicka både pappers- och pdf-fakturor till en ny fakturadress som du får från oss. Vi postöppnar, scannar, tolkar och ser till att du får in fakturan i systemet för elektronisk fakturahantering, där du sedan konterar och attesterar fakturan.

Scanna fakturor själv

Du scannar själv dina fakturor till en e-postadress. Informationen på fakturorna tolkas automatiskt och skickas över till Palette. Be dina leverantörer maila PDF-fakturor direkt till en e-postadress och slipp all post- och pappershantering.

E-faktura

Som komplement till ovanstående kan du också ta emot EDI-fakturor. I vår lösning för elektronisk fakturahantering ser du vilka leverantörer som kan skicka EDI-fakturor och kan automatiskt ställa om från pappersfaktura till e-faktura.

Elektronisk fakturahantering - så funkar det

Fakturorna hanteras i Palette

När fakturainformationen finns i systemet, följer den ett förutbestämt digitalt flöde.

Attestering

Du loggar in Palette från din dator, smartphone eller surfplatta. Här matchas fakturan mot rätt leverantör, konteras och attesteras. Systemet anpassas till er attestrutin och fakturan går att dela upp på flera konteringsrader och kan skickas till olika personer. Rätt personer får på så sätt åtkomst till att attestera online, via sin webbläsare eller mobil var de än befinner sig.

Automatisk kontering

En stor del av konteringsarbetet går att automatisera. Vi kan läsa av informationen på din faktura och presentera förslag på konteringar som ni sedan godkänner eller ändrar på – om det behövs.

Enkel sökfunktion

Det är enkelt att följa status på fakturorna och att få ut olika typer av rapporter. Eftersom alla fakturor sparas digitalt är de också sökbara i systemet.

Mer om lösningen

Varför använda Palette?

Bättre tillgänglighet

Med vår lösning för du enkel åtkomst på och utanför kontoret. Attestera dina fakturor på datorn, surfplattan eller i mobilen.

Effektivare processer

Ett modernt och effektivt system för hantering av leverantörsfakturor sänker kostnaderna och skapar mer tid till annat i er organisation.

Större kontroll

Omedelbar kontroll över alla fakturor oavsett status ger dig god överblick, snabbare attestflöde och smidiga månadsavstämningar.

Integration till ekonomisystemet

Integration till ditt ekonomisystem

Palettes fakturahanteringsystem är helt integrerat mot ditt befintliga ekonomisystem, vilket innebär att allt du gör i Palette automatiskt överförs till ekonomisystemet utan manuell handpåläggning.

Vi hämtar också automatiskt inställningar från ekonomisystemet för de register som behövs för att kunna bokföra en faktura, som t.ex. leverantörsregister, kontoplan och valutor.

Fakturan betalas från ekonomisystemet

När fakturan sedan är konterad och klar i Palette så förs den över till ekonomisystemet för betalning.

 

 

Fler fördelar med molnbaserad fakturahantering