Fakturahantering med Palette

Framtidens fakturahantering är här! Automatisera leverantörsfakturorna med Palette, så får du bättre kontroll, snabbare flöden och minskad manuell hantering.

Vägen till en effektivare vardag

Sänk kostnaderna

Ett modernt och molnbaserat system för fakturahantering sänker kostnaderna med upp till 80% och skapar mer tid till annat.

Snabbare arbetsflöde

Palette effektiviserar hela arbetsflödet från att leverantörsfakturan kommer in till att den är konterad, attesterad och registrerad i ekonomisystemet.

Attestera fakturor online

Vårt system ger dig enkel åtkomst på och utanför kontoret. Attestera dina fakturor på datorn, surfplattan eller i telefonen.

Så funkar elektronisk fakturahantering

Fakturahantering steg för steg

 1. 1

  Inläsning av fakturainformation

  Informationen på fakturan tolkas och läses in automatiskt oavsett om det är en pappersfaktura eller e-faktura.

 2. 2

  Attest och kontering

  Attestera förkonterade fakturor på valfri enhet enligt uppsatt attestflöde. Fakturor som matchats mot rekvisition eller inköpsorder går automatiskt vidare till betalning.

 3. 3

  Integration till ekonomisystemet

  Faktura och leverantör kontrolleras mot register i ekonomisystemet och går automatiskt till betalning efter slutattest

Elektronisk fakturahantering - guide
Quote from Palette customer
Med Palette skulle vi kunna dubbla mängden fakturor utan att behöva anställa ytterligare personal.

Finn Rune Kristiansen, CFO på 4Service i Norge

Fakturahantering med Palette

Automatiserad fakturahantering har många fördelar

När man inför ett digitalt system för fakturahantering sjunker hanteringstiden samtidigt som kontrollen över hela processen ökar. Risken att fakturor kommer bort minimeras och hela flödet från mottagande, via kontering och attest, till betalning går betydligt snabbare. Försenade betalningar och påminnelseavgifter blir ett minne blott. Alla fakturor är enkelt sökbara och du kan alltid se exakt var inom organisationen de befinner sig och vilken status de har.

Användarvänligt system

Det går snabbt att komma igång och arbeta i vår lösning för leverantörsfakturahantering. Användargränssnittet är intuitivt och det är enkelt att förstå hur man ska göra för att kontera och godkänna en faktura. Detta är extra viktigt eftersom många olika funktioner och roller inom företaget kommer att använda systemet. I Palette kan du logga in var du än befinner dig – från dator, surfplatta eller mobil. Att kunna granska och attestera fakturor direkt i mobilen är så klart en stor fördel som uppskattas av många.

Se fler fördelar

Integrationer

Palette passar in i ert nuvarande ekonomisystem.
Agresso
xledger
e-conomic logo
Sage 200
Visma Admin
Visma eAccounting
Visma Business
SAP Business One
SAP
Netsuite
Hogia
Mamut
Maconomy
Biljant
iScala
Jeeves
Axapta
Garp logo
Navision
Fortnox
IFS logo
Komplettera med:

Kontrakt

Förenkla företagets hantering av kontrakt och avtal. Matcha periodiska fakturor mot avtal och få automatiska påminnelser inför kontraktsförnyelse.

Beställning

Få full kontroll över kostnaderna redan innan de uppstår! Det blir möjligt när beställningar görs digitalt i det system där leverantörsfakturorna hanteras.

E-faktura

Automatisera din fakturahantering med e-faktura eller scanning och tolkning av pappersfakturor. Med Pagero når du 2,5 miljoner företag.

Ordermatchning

Med automatisk inköpsordermatchning försvinner många manuella steg samtidigt som kontrollen ökar. Matcha fakturorna direkt mot inköpsorder och sätt upp regler för vilka avvikelsenivåer som accepteras.

Attest & avvikelser

Automatisera leverantörsfakturorna och spara massor av tid. Systemet matchar fakturorna, attest görs i mobilen och endast avvikelserna hanteras manuellt.

Analys & rapportering

Med hjälp av all data som finns i Palettes fakturahanteringslösning kan du ta fram realtidsrapporter över kostnader, leverantörer och betalningar. Få en sammanhållen bild av status, flöden och värdefulla nyckeltal. Identifiera flaskhalsar i organisationen och se möjligheter till ökad kostnadseffektivitet.