Integration till över 50 affärssystem

Palettes fakturahanteringslösning är framtagen för att enkelt kunna integreras med ditt befintliga ekonomisystem.

Quote from Palette customer
Vi har fått till en integrationslösning som är helt fenomenal, där det idag är omöjligt att betala till fel leverantör eller fel belopp. Det blev mycket, mycket bättre än vad vi hade kunnat tänka oss.

Jan Skarner, Chefscontroller på Clas Ohlson

Integration till Navision

Smidig integration till ekonomisystemet

Palette integreras enkelt med olika affärs-, ekonomi- eller inköpssystem och är ett smidigt komplement till de befintliga IT-system som redan finns på plats inom organisationen.

Så fungerar en integration till Palette

Palettes fakturahanteringslösning är helt integrerad mot ditt befintliga ekonomi- eller affärssystem. Det innebär att allt du gör i Palette automatiskt överförs till ekonomisystemet utan manuell handpåläggning.

Palette hämtar också automatiskt inställningar från ekonomisystemet för de register som behövs för att kunna bokföra en faktura, som exempelvis leverantörsregister, kontoregister och valutor. När fakturan är konterad och klar i Palette går den direkt över till ekonomisystemet för betalning.

Snabbt igång med standardiserad integration

Palette har redan standardiserade integrationslösningar till ett 50-tal av världens ledande ekonomisystem, vilket underlättar för dig som ska börja använda vårt system. Integrationsprojekt kan ta flera månader, men en integration till Palette brukar vara klar på några dagar.

 

Palette passar ihop med ert befintliga ekonomisystem

Trevägsintegration för purchase to pay

Trevägsintegration för full P2P

Om du väljer att automatisera hela processen från inköp till betalning, kan det även vara intressant att integrera Palette mot befintliga inköpssystem. Då blir det möjligt att matcha fakturorna automatiskt. Om fakturan matchar beställningen, förs den automatiskt över till affärssystemet för betalning – utan ytterligare handpåläggning. Data kontrolleras och överförs mellan tre olika system – helt automatiskt!

Palette kan integreras mot ett eller flera externa inköpssystem och parallellt kan du använda Palettes inköpsmodul för de indirekta inköpen. På så sätt kan alla företagets inköp matchas automatiskt, vilket så klart ger en enorm effektivitsvinst för hela organisationen. Läs mer om inköp i Palette

Fördel med nischad lösning för fakturahantering

Att använda affärssystemet för att hantera företagets indirekta inköp och tillhörande fakturahantering, resulterar ofta i en tungarbetad process. Få ekonomi- och affärssystem är byggda för den processen och kompromisserna kan bli stora.

Många företag upplever att de får ut bäst effekt av ett separat system byggt och anpassat för att effektivisera hanteringen av leverantörsfakturor – kombinerat med en smidig integration till befintligt affärssystem. Läs mer i vårt blogginlägg Enkel integration till affärsystemet

Mer om Purchase-to-Pay