Dynamics 365 for Finance and Operations

Automatiserad fakturahantering eller full purchase-to-pay? Vår sömlösa integration till Dynamics 365 for Finance and Operations öppnar många möjligheter!

Quote from Palette customer
Idag hanterar vi 15000 fler fakturor/år än vi gjorde i det tidigare systemet, med samma antal anställda.

Özlem Sener, Systemansvarig på Peab Fastighetsutveckling

Fakturahantering för Dynamics 365 for Finance and Operations

Fakturahantering för Dynamics 365

Palettes lösning för elektronisk fakturahantering har utformats för att på ett smidigt sätt kunna integreras med ditt befintliga affärssystem. Vår standardintegration för D365 for Finance and Operations möjliggör full automatisering av dina leverantörsfakturor. Palettes lösning har också stöd för att automatisera inköp och matchning mot order eller kontrakt. Använd Palettes modul för indirekta inköp och/eller integrera mot ert befintliga inköpssystem. På så sätt kan ni uppnå en ”zero touch” process från inköp till betalning. Dataflöden mellan D365 for Finance and Operations och Palette sker i realtid, vilket förenklar arbetsprocesserna på ekonomiavdelning och sparar mycket tid.

Fördelar med att integrera Palette till Dynamics 365:

 • Ökad flexibilitet i attestflöden
 • Enklare att kontrollera efterlevnad av attestregler
 • Bättre sökbarhet av fakturor
 • Reducerad hanteringskostnad per faktura
 • Snabbare hanteringstid
 • Alla transaktioner förs automatiskt in i huvudboken
Integrera Palette till Dynamics 365 for Finance and Operations

Integration till Dynamics 365 for Finance and Operations

Exempel på data som hämtas från affärssystemet

 • Leverantörsregister
 • Kontoplan
 • Projekt
 • Kostnadsställen
 • Momskoder

Exempel på data som förs från Palette till Dynamics 365:

 • Bokföringsinformation for fakturan
 • Bild av fakturan
 • Periodiseringar
 • Omvänd moms
 • Fastighetsmoms
Faktablad om integrationen
Elektronisk fakturahantering för Dynamics 365 for Finance and Operations

Kort om elektronisk fakturahantering

Att hantera leverantörsfakturor i affärssystemet är som regel krångligt och förenat med mycket manuellt arbete. Därför är det många verksamheter som väljer att investera i en separat lösning för elektronisk fakturahantering. På så sätt blir processerna inom leverantörsreskontra effektiva, digitala och automationsgraden ökar.

Allt arbete med leverantörsreskontra du normalt utför i affärssystemet, kan du istället utföra i Palettes lösning. Förutom att fakturorna blir bokförda på rätt konto, projekt och kostnadsställe kan du periodisera dem och välja i vilken period de ska kostnadsföras.

Via vår sömlösa integration till Dynamics 365 for Finance and Operations förs fakturainformation över till affärssystemet, så snart fakturan är slutgodkänd för betalning. När betalning gjorts från affärssystemet, förs information om datum och belopp tillbaka till Palette – där fakturan förblir sökbar för alla attestanter och personer med admin-rättigheter.

Purchase-to-Pay automation för Dynamics 365 for Finance and Operations

De allra flesta av våra kunder börjar med att automatisera hanteringen av leverantörsfakturorna. För att göra ytterligare effektivitetsvinster, kan man införa systemstöd för hela inköpsprocessen och även använda sig av digitaliserad inköpsordermatchning. I Palettes lösning finns en integrerad inköpsmodul som framför allt stödjer och automatiserar organisationens indirekta inköp. Det möjliggör dels ökad automatisering av administrationen inom inköps- och ekonomifunktionerna, men ger också möjlighet till att kontrollera och optimera de faktiska inköpen. Erfarenhet visar att det finns stora potentiella besparingar att göra inom just indirekta inköp.

Mer om våra lösningar