Fakturahantering för Microsoft Dynamics Navision

Elektronisk fakturahantering av världsklass med Palettes sömlösa integration

Quote from Palette customer
Vi har nu möjlighet att optimera våra finansiella processer och att utveckla ekonomifunktionen. Genom automatisering har vi frigjort tid som kan användas till strategiska arbetsuppgifter vilket resulterat i stora besparingar för gruppen. Vi räknar med att kunna göra ytterligare besparingar under de kommande fem åren tack var denna investering.

Pasi Vilhunen, CFO på Barona Group

Palette har en smidig integration till Microsoft Dynamics Navision

Modern fakturahantering för Microsoft Dynamics Navision

Palettes lösning för elektronisk fakturahantering har utformats för att på ett enkelt sätt kunna integreras med ditt befintliga affärssystem. Med en standardintegration för Microsoft Dynamics Navision blir det möjligt att ta automatiseringen av dina leverantörsfakturor till nästa nivå. Dataflöden mellan affärssystemet och Palette sker i realtid, vilket förenklar arbetsprocesserna på ekonomiavdelning och sparar mycket tid.

Att hantera leverantörsfakturorna i affärssystemet är ofta krångligt och innebär en hel del manuellt arbete. Därför är det klokt att investera i en nischad lösning för fakturahantering. Då blir arbetet effektivt, digitalt och automatiserat.

Fördelar med att integrera Palette till Navision:

 • Ökad flexibilitet när ni sätter upp attestflöden
 • Enklare att kontrollera efterlevnad av attestregler
 • Bättre sökbarhet av fakturor
 • Lägre hanteringskostnad per faktura
 • Snabbare hanteringstid
 • Transaktioner förs automatiskt in i affärssystemets huvudbok
Faktablad om vår integration till affärssystemet

Integration till Microsoft Dynamics Navision

Hämtas från Navision

 • Leverantörsregister
 • Kontoplan
 • Projekt
 • Kostnadsställen
 • Momskoder

Data som förs från Palette till Navision:

 • Fullständig bokföring av fakturan
 • Fakturabild
 • Periodiseringar
 • Omvänd moms
 • Fastighetsmoms

Läs mer om vår integration till Microsoft Dynamics Navision

Ladda ner vårt faktablad och läs mer om integrationen för Navision. Faktabladet är på engelska.

Ladda ner faktablad
ordermatchning med Palette

Elektronisk fakturahantering – en översikt

Allt arbete med leverantörsfakturor som du normalt utför i affärssystemet, kan du istället utföra i Palettes lösning för elektronisk fakturahantering. Fakturorna blir bokförda på rätt konto, projekt och kostnadsställe och du kan du periodisera och välja i vilken period de ska kostnadsföras. Allt detta görs enkelt i Palette och informationen förs sedan över till Navision via vår integration.

Scanning och tolkning av fakturorna

Det första steget i den dagliga hanteringen av leverantörsfakturor är datafångsten. Här finns olika alternativ: man kan scanna och tolka fakturorna i egen regi eller att köpa tjänsten. Vi rekommenderar Readsofts programvara för egen scanning och en lokal scanningsbyrå för tjänsten. Kontakta oss så berättar vi mer om byråer i det land/de länder du vill ta emot fakturor.

När eventuella pappersfakturor scannats och tolkats, PDF-fakturor tolkats och e-fakturor tagits emot, dyker fakturorna upp i Palette. Därefter skickas fakturan vidare enligt ett förutbestämt attestflöde. Systemet konfigureras så att de allra flesta fakturor automatiskt skickas till rätt attestant, baserat på vilken leverantör, referens eller typ av vara. Fakturan konteras och godkänns enligt uppsatt regelverk för attestering.

Automatiserad kontering

För att göra arbetet ännu smidigare finns flera sätt att automatisera konteringen. I Palette kan man sätta upp regler för kontering och kostnadsställe per leverantör – då förkonteras fakturorna automatiskt och behöver bara granskas och godkännas. Det finns också en avancerad matchningsfunktion som automatiskt matchar mot kontrakt, inköpsorder eller referens. Läs mer om matchning mot kontrakt och matchning mot inköpsorder.

Det är också möjligt att integrera en AI-motor till Palette, som då utför konteringen baserat på historisk data ifrån affärssystemet. Läs vår guide om artificiell intelligens på ekonomiavdelningen.

Varför använda Palette?

Bättre tillgänglighet

Med vår lösning för du enkel åtkomst på och utanför kontoret. Attestera dina fakturor på datorn, surfplattan eller i mobilen.

Effektivare processer

Ett modernt och effektivt system för hantering av leverantörsfakturor sänker kostnaderna och skapar mer tid till annat i er organisation.

Större kontroll

Omedelbar kontroll över alla fakturor oavsett status ger dig god överblick, snabbare attestflöde och smidiga månadsavstämningar.

Läs om våra lösningar