Smidig fakturahantering för Netsuite

Få tillgång till elektronisk fakturahantering av världsklass med hjälp av vår integration

Vägen till en effektivare vardag

Sänk kostnaderna

Ett modernt och molnbaserat system för fakturahantering sänker kostnaderna med upp till 80% och skapar mer tid till annat.

Snabbare arbetsflöde

Palette effektiviserar hela arbetsflödet från att leverantörsfakturan kommer in till att den är konterad, attesterad och registrerad i ekonomisystemet.

Attestera fakturor online

Vårt system ger dig enkel åtkomst på och utanför kontoret. Attestera dina fakturor på datorn, surfplattan eller i telefonen.

Fakturahantering för Netsuite

Elektronisk fakturahantering för Netsuite

Palettes lösning för elektronisk fakturahantering har utformats för att på ett enkelt sätt kunna integreras med ditt befintliga affärssystem. Med en beprövad standardintegration för Netsuite blir det möjligt att ta automatiseringen av dina leverantörsfakturor till nästa nivå. Dataflöden mellan affärssystemet och Palette sker i realtid, vilket förenklar arbetsprocesserna på ekonomiavdelning och sparar mycket tid.

Att hantera leverantörsfakturor i affärssystemet är som regel krångligt och förenat med mycket manuellt arbete. Därför är det klokt att investera i en nischad lösning för elektronisk fakturahantering. Då blir arbetet effektivt, digitalt och automatiserat.

Integration av Palette till Netsuite ger följande fördelar:

 •  Ökad flexibilitet för attestflöden
 • Enklare kontroll av att attestregler efterlevs
 • Bättre sökbarhet av fakturor
 • Reducerad hanteringskostnad per faktura
 • Snabbare hanteringstid
 • Transaktioner förs automatiskt in i affärssystemets huvudbok
Ladda ner faktablad om integrationen

Så här fungerar integrationen till Netsuite

Hämtas från affärssystemet

 • Leverantörsregister
 • Kontoplan
 • Dotterbolag
 • Kostnadsställen
 • Leveransbekräftelser
 • Momskoder
 • Betaldatum för varje faktura

Data som förs från Palette till Netsuite:

 • Fullständig bokföring av fakturan
 • Fakturabild
 • Periodiseringar
 • Omvänd moms
 • Fastighetsmoms
Ladda ner faktablad
Elektroniska fakturahantering i korthet

Automatisering av leverantörsfakturor

Allt arbete med leverantörsreskontra du normalt utför i affärssystemet, kan du istället utföra i Palettes fakturahanteringslösning. Fakturorna blir bokförda på rätt konto, projekt och kostnadsställe, de kan periodiseras och/eller välja vilken period de ska kostnadsföras.

Fakturascanning och tolkning

Det första steget i hanteringen av leverantörsfakturor är datafångsten. Här finns olika alternativ: man kan välja att scanna och tolka fakturorna i egen regi, alternativt att köpa tjänsten. Vi rekommenderar Readsofts programvara för egen scanning och en lokal scanningsbyrå för tjänsten (kontakta oss så berättar vi mer om byråer i det land/länder där ni tar emot fakturor).

När eventuella pappersfakturor scannats och tolkats, PDF-fakturor tolkats och e-fakturor tagits emot, visas fakturorna i Palette. Därefter skickas fakturan vidare enligt ett förutbestämt attestflöde. Systemet konfigureras så att de allra flesta fakturor automatiskt skickas till rätt attestant, baserat på vilken leverantör, referens eller typ av vara/tjänst. Fakturan konteras och godkänns enligt uppsatt attestregelverk.

Automatiska konteringsförslag

För att göra arbetet ännu smidigare finns flera sätt att automatisera konteringen. I Palette kan man sätta upp regler för kontering och kostnadsställe per leverantör – då får varje faktura ett konteringsförslag som bara behöver bara granskas och godkännas. Det finns också en avancerad matchningsfunktion som automatiskt matchar mot inköpsorder, kontrakt eller referens. Läs mer om ordermatchning och matchning av återkommande fakturor.

Numera är det också möjligt att integrera en AI-motor till Palette, som då utför konteringen baserat på historisk data ifrån affärssystemet. Läs mer om möjligheterna med artificiell intelligens på ekonomiavdelningen.

Varför använda Palette?

Bättre tillgänglighet

Med vår lösning för du enkel åtkomst på och utanför kontoret. Attestera dina fakturor på datorn, surfplattan eller i mobilen.

Effektivare processer

Ett modernt och effektivt system för hantering av leverantörsfakturor sänker kostnaderna och skapar mer tid till annat i er organisation.

Större kontroll

Omedelbar kontroll över alla fakturor oavsett status ger dig god överblick, snabbare attestflöde och smidiga månadsavstämningar.

Läs om våra lösningar