Fakturahantering och P2P för Unit 4 Agresso

Automatisera processen från inköp till betalning med Palettes sömlösa integration.

Quote from Palette customer
Fakturaflöden i Palette visar tydligt var fakturor kommer ifrån och vart de är på väg, vilket är otroligt fördelaktigt i samband med ett bokslut.

Eva Petré Rege, Reskontrachef på Coor Service Managment

Vi erbjuder en standardintegration till Unit 4 Agresso

Fakturahantering för Unit 4 Agresso

Vår lösning för elektronisk fakturahantering är designad för att på ett enkelt sätt kunna integreras med våra kunders befintliga affärssystem. Att hantera leverantörsfakturor i affärssystemet är som regel krångligt och förenat med mycket manuellt arbete. Därför är det många verksamheter som väljer att investera i en separat lösning för elektronisk fakturahantering.

Med en standardintegration för Unit 4 Agresso blir det enkelt att automatisera leverantörsfakturorna, eller varför inte digitalisera hela processen från inköp till betalning? Då förenklas arbetet på både ekonomi- och inköpsavdelningarna.

Många fördelar med att integrera Palette till Unit 4 Agresso:

 • Bättre flexibilitet för attestflöden
 • Enklare kontroll av att attestregler efterlevs
 • Total sökbarhet av fakturor
 • Minskad hanteringskostnad per faktura
 • Snabbare hanteringstid
 • Möjlighet till full purchase-to-pay
Automatisera periodiska fakturor med Palettes avtalshantering

Smidig integration till Unit 4 Agresso

Data som hämtas från affärssystemet

 • Leverantörsregister
 • Kontoplan
 • Kostnadsställen
 • Momskoder
 • Valutor
 • Betaldatum för varje faktura

Exempel på data som förs från Palette till Agresso

 • Fullständig data för attesterade fakturor
 • Periodiseringar
 • Omvänd moms
 • Fastighetsmoms

Effektivare helhetslösning

Bättre struktur på dina leverantörsfakturor

Automatisera fakturahanteringen maximalt genom att låta systemet matcha fakturor mot inköpsordrar eller kontrakt. Hantera endast avvikelserna och få tid över till mer kvalificerat arbete.

Spara tid och pengar för hela organisationen

Med rätt system blir det enklare för både chefer och medarbetare att hantera inköp, fakturor och utlägg. Samtidigt minskar administrationen på ekonomi- och inköpsavdelningarna.

Ökad kontroll och lägre kostnader

När hela processen automatiseras blir det enklare att köpa rätt vara, från rätt leverantör till rätt pris. Attestera inköpsordern istället för fakturan och få full kostnadskontroll innan köpet sker!

Purchase-to-pay - från inköp till betalning

Kort om Purchase-to-Pay Automation

Palette Software har varit med sedan begreppet elektronisk fakturahantering myntades och de första systemstöden togs fram. Idag har vi fler än 3500 kunder över hela världen. Många av dem har tagit automationen ännu ett steg längre med vår hjälp. På så vis blir hela processen från inköp till betalning digital och effektiv.

Automatisera leverantörsfakturorna

De flesta av våra kunder börjar med att förenkla fakturahanteringen. Palette är ett mottagarsystem för leverantörsfakturorna, där de sedan automatiskt skickas vidare i ett förutbestämt attestflöde. Alla fakturor är sökbara och du kan när som helst ta reda på var fakturan befinner sig och vilken status den har.

Godkända fakturor förs över till Agresso för bokning och betalning. När en faktura är betald, förs den informationen tillbaka till Palette där fakturans status uppdateras via den smidiga integrationen.

 

Effektiv Purchase to Pay för Unit 4 Agresso

Matcha mot inköpsorder

För att ytterligare automatisera processen kan man använda vår avancerade inköpsordermatchning. Om en faktura matchar mot en inköpsorder ärver den kontering och attest från ordern och kan gå direkt till betalning utan manuell hantering. Endast avvikande fakturor behöver granskas manuellt.

Palettes inköpsordermatchning kan användas mot vår inköpsmodul, eller mot ett eller flera externa inköpssystem. Läs mer om ordermatchning

Systemstöd för indirekta inköp

Det är smart att låta organisationen göra sina beställningar i det system där fakturorna hanteras. Genom attest av beställningen istället för fakturan blir det möjligt att se och kontrollera kostnaderna redan innan de uppstår.

Palettes inköpsmodul liknar en webbshop och det är enkelt för varje enskild medarbetare att göra de beställningar som behövs. Läs mer om hur du kan optimera inköpsprocessen med Palette

 

 

Buyer's guide om val av system