Automatiserad fakturahantering för Workday

Elektronisk fakturahantering av världsklass med hjälp av Palettes sömlösa integration till Workday.

Quote from Palette customer
– Vi behövde ett system som kunde matcha vår tillväxt. Med Palette är det precis vad vi har fått.

Finn Rune Kristiansen, CFO på 4Service i Norge

Automatiserad fakturahantering med integration för Workday

Smidig integration till affärssystemet Workday

Palettes digitala lösning för elektronisk fakturahantering är utvecklad för att enkelt kunna integreras till olika ekonomi- och affärssystem. Med vår standardintegration till Workday blir det möjligt att automatisera hanteringeringen av leverantörsfakturor fullt ut. Informationsflöden mellan Workday och Palette sker i realtid vilket förenklar arbetsprocesserna. Med hjälp av Palettes lösning elminieras många manuella moment inom leverantörsreskontra och det sparar både tid och pengar för hela organisationen.

Fördelar med att använda Palette tillsammans med Workday:

 • Bättre flexibilitet för attestflöden
 • Enklare kontroll av att attestregler efterlevs
 • Total sökbarhet av fakturor
 • Minskad hanteringskostnad per faktura
 • Snabbare hanteringstid
Palette för Workday

Integration mellan Workday och Palette

Dataöverföring från Workday

 • Spend Category
 • Employee
 • Leverantörsregister
 • Valutor
 • Momskoder
 • Betaldatum för varje faktura

Dataöverföring från Palette

 • Fullständig bokföring av slutgodkända fakturor
 • Fakturabild
 • Periodiseringar
 • Omvänd moms
 • EU-moms
Faktablad om integrationen
Effektivisera fakturahanteringen med Palette och Workday

Hur fungerar automatiserad fakturahantering?

All hantering som rör leverantörsfakturor som du normalt utför i affärssystemet, kan du istället utföra i Palettes lösning.

Fakturascanning och tolkning

Det första steget i hanteringen av leverantörsfakturor är datafångsten. Man kan välja att scanna och tolka fakturorna i egen regi, alternativt att köpa tjänsten. Vi rekommenderar Readsofts programvara för egen scanning och en lokal scanningsbyrå för tjänsten (kontakta oss så berättar vi mer om byråer i det land/länder där ni tar emot fakturor).

När eventuella pappersfakturor scannats och tolkats, PDF-fakturor tolkats och e-fakturor tagits emot, visas fakturorna i Palette. Därefter skickas fakturan vidare enligt ett förutbestämt attestflöde. Systemet konfigureras så att de allra flesta fakturor automatiskt skickas till rätt attestant, baserat på vilken leverantör, referens eller typ av vara/tjänst. Fakturan konteras och godkänns enligt uppsatt attestregelverk.

Automatiska konteringsförslag

Idag finns flera sätt att även automatisera konteringen. I Palette kan man sätta upp regler för kontering och kostnadsställe per leverantör – då får varje faktura ett konteringsförslag som bara behöver bara granskas och godkännas. Det finns också en avancerad matchningsfunktion som automatiskt matchar mot inköpsorder, kontrakt eller referens.

I vissa fall kan det löna sig att integrera en AI-motor till Palette, som då utför konteringen baserat på historisk data. Läs mer om möjligheterna med artificiell intelligens på ekonomiavdelningen i vår guide.

Varför använda Palette?

Bättre tillgänglighet

Med vår lösning för du enkel åtkomst på och utanför kontoret. Attestera dina fakturor på datorn, surfplattan eller i mobilen.

Effektivare processer

Ett modernt och effektivt system för hantering av leverantörsfakturor sänker kostnaderna och skapar mer tid till annat i er organisation.

Större kontroll

Omedelbar kontroll över alla fakturor oavsett status ger dig god överblick, snabbare attestflöde och smidiga månadsavstämningar.

Läs om våra lösningar