Procure-to-pay helt automatiserat

Hanterar du ett stort antal leverantörsfakturor per månad? Din tid är dyrbar, därför automatiserar vi företagets alla flöden för fakturor, avtal, inköpsordrar och utlägg i en och samma plattform.

Effektivare helhetslösning

Bättre struktur på dina leverantörsfakturor

Automatisera fakturahanteringen maximalt genom att låta systemet matcha fakturor mot inköpsordrar eller kontrakt. Hantera endast avvikelserna och få tid över till mer kvalificerat arbete.

Spara tid och pengar för hela organisationen

Med rätt system blir det enklare för både chefer och medarbetare att hantera inköp, fakturor och utlägg. Samtidigt minskar administrationen på ekonomi- och inköpsavdelningarna.

Ökad kontroll och lägre kostnader

När hela processen automatiseras blir det enklare att köpa rätt vara, från rätt leverantör till rätt pris. Attestera inköpsordern istället för fakturan och få full kostnadskontroll innan köpet sker!

Strategiska inköp med Palette

En digital lösning för Procure-to-Pay

Med dagens moderna lösningar går det att automatisera hela flödet från inköp till betalning i en och samma plattform. Varje moment som automatiseras ger en ökad effektivitet vilket bidrar till bättre kontroll och högre lönsamhet för verksamheten.

Processen startar med en beställning, som i systemet blir en inköpsorder som skickas för attest – innan beställningen går iväg till leverantören. När själva beställningen attesteras – istället för fakturan – blir det möjligt att faktiskt stoppa ett icke önskvärt inköp innan kostnaden uppstår. När fakturan kommer är det oftast för sent.

Lägre kostnader med en plattform för procure-to-pay

Ett system för procure-to-pay möjliggör för inköpsavdelningen att styra mot prioriterade leverantörer med avtalspris. Därmed blir också den direkta inköpskostnaden lägre.

För ökad kontroll och säkerhet kan man också på användarnivå begränsa vilka produktkategorier eller artiklar är tillgängliga för beställning.

Ett användarvänligt system som automatiserar flera steg i beställningsprocessen, minskar administrationen för inköpsavdelningen som istället kan lägga sin tid på att förhandla fram bra avtal och rabatter.

 

 

Läs mer om inköp
Quote from Palette customer
Vi sökte efter en flexibel procure-to-pay-lösning i form av ett system som skulle kunna hjälpa oss med inköp och säkerställande av leverantörslojalitet, men som även levde upp till våra interna attestregelverk.

Eva Petré Rege, Reskontrachef på Coor Service Management

Procure-to-pay med Palette Software

Fakturan matchas elektroniskt

Om leverantörsfakturan överensstämmer med den redan attesterade inköpsordern, matchar systemet per automatik en inkommen faktura mot underliggande inköpsorder. Den godkända fakturan förs över till ekonomisystemet för betalning – genom en realtidsintegration. På så sätt blir de flesta leverantörsfakturor fullt ut automatiserade och processas utan manuell handpåläggning. Det innebär att reskontrapersonalen endast behöver lägga tid på de eventuella avvikelser som uppstår. Läs mer om elektronisk fakturahantering

Palettes lösning kan integreras mot de flesta ekonomi- och affärssystem. Läs mer om integration till affärssystemet

Procure-to-pay som molntjänst

Palettes lösningar erbjuds som molntjänst men kan även installeras lokalt hos dig vid behov. Den övervägande majoriteten av våra kunder väljer idag en molnlösning, vilket för med sig många fördelar.

Med vår molntjänst får du en kostnadseffektiv, säker och skalbar lösning och du slipper investera i hårdvara. Drift, underhåll och uppgraderingar ingår och utförs av Palettes tekniska specialister. Det ger en god prestanda och en säkerhetsnivå som genrellt är högre än vad man uppnår lokalt. Samtidigt frigörs resurser inom företagets interna IT-avdelning.

 

Boka en gratis demo

Kunder

Bland våra kunder finns såväl små som stora företag och organisationer i alla branscher. Här är några av dem.
Coor Service Management logo
Clas Ohlson logo
Filippa K logo
Handelsbanken logo white background
Internationella Engleska skolan logo
JCDecaux logo
Resia logo
Ledarna logo
Logo Feelgood