Attestering - hantera endast avvikelserna

Automatisera dina leverantörsfakturor med Palette. Med förutbestämda flöden för attestering av fakturor blir processen snabb och effektiv.

Quote from Palette customer
Vi kunde snabbt konstatera att Palette skulle bli vårt nästa system när vi såg bredden på funktionalitet i lösningen.

Özlem Sener, Systemansvarig på Peab Fastighetsutveckling

Attestering på dator, surfplatta eller direkt i mobilen

Automatiserat flöde för attestering av fakturor

Fakturahanteringen är själva kärnan i vår lösning och den utgör grunden för att kunna effektivisera hela processen från inköp till betalning. Det är också fakturahanteringen som många företag automatiserar först, oftast med mycket goda resultat. En optimal process uppnår du i nästa steg med attestering av digitala inköpsordrar och beställningar som sedan matchas mot inkommande fakturor och kontrakt helt automatiskt. Då är det endast avvikelserna som behöver hanteras när fakturan väl kommer vilket spar mycket tid för dina anställda. För att minimera tidsåtgången vid attestering av fakturor genereras automatiska attestflöden och konteringsförslag i vår lösning.

Enkel avvikelsehantering

För att underlätta arbetet med avvikelser, kategoriseras dessa i olika typer och färgkodas. Det ger dig en snabb och tydlig överblick och genom att arbeta aktivt med matchningsstatistiken, kan du bearbeta de leverantörer som har många avvikelser i syfte att ytterligare öka automatiseringen. Avvikelsetolerans för hur mycket en faktura får skilja sig mot en order kan sättas på huvud- eller eller radnivå. Det går att sätta avvikelsetolerans i procent eller exakt belopp. Olika parametrar kan tillämpas för olika bolag och leverantörer.

Enkel avvikelsehantering med Palette

Fem huvudfunktioner:

  • Full automatisering av dina leverantörsfakturor 
  • Förutbestämda attestflöden ger ökad kontroll
  • Konteringsförslag minimerar tidsåtgången
  • Attestering av fakturor i mail eller i mobil
  • Enkel avvikelsehantering i användarvänlig miljö
Komplettera med:

Kontrakt

Förenkla företagets hantering av kontrakt och avtal. Matcha periodiska fakturor mot avtal och få automatiska påminnelser inför kontraktsförnyelse.

Beställning

Få full kontroll över kostnaderna redan innan de uppstår! Det blir möjligt när beställningar görs digitalt i det system där leverantörsfakturorna hanteras.

E-faktura

Automatisera din fakturahantering med e-faktura eller scanning och tolkning av pappersfakturor. Med Pagero når du 2,5 miljoner företag.

Ordermatchning

Med automatisk inköpsordermatchning försvinner många manuella steg samtidigt som kontrollen ökar. Matcha fakturorna direkt mot inköpsorder och sätt upp regler för vilka avvikelsenivåer som accepteras.

Attest & avvikelser

Automatisera leverantörsfakturorna och spara massor av tid. Systemet matchar fakturorna, attest görs i mobilen och endast avvikelserna hanteras manuellt.

Analys & rapportering

Med hjälp av all data som finns i Palettes fakturahanteringslösning kan du ta fram realtidsrapporter över kostnader, leverantörer och betalningar. Få en sammanhållen bild av status, flöden och värdefulla nyckeltal. Identifiera flaskhalsar i organisationen och se möjligheter till ökad kostnadseffektivitet.

Vägen till en effektivare vardag

Sänk kostnaderna

Ett modernt och molnbaserat system för fakturahantering sänker kostnaderna med upp till 80% och skapar mer tid till annat.

Snabbare arbetsflöde

Palette effektiviserar hela arbetsflödet från att leverantörsfakturan kommer in till att den är konterad, attesterad och registrerad i ekonomisystemet.

Attestera fakturor online

Vårt system ger dig enkel åtkomst på och utanför kontoret. Attestera dina fakturor på datorn, surfplattan eller i telefonen.

Varningslistade leverantörer

Skydd mot bluffakturor

Tjänsten Varningslistade leverantörer ger ett automatiskt och effektivt skydd mot bluffaktörer på marknaden. Varje gång en faktura kommer in i systemet görs en slagning mot ett väl uppdaterat register över kända blufföretag. Vid träff, visas en varning med information om att leverantören anses vara oseriös och kan utgöra en potentiell risk. På detta sätt skyddas du inte bara mot nya leverantörer, utan får även en extra kontroll på de företag ni redan har en affärsrelation med.

Hantera flera bolag och språk

I Palettes fakturahanteringslösning kan du bygga upp strukturer som stödjer många bolag i samma miljö eller i parallella miljöer, oavsett om dessa finns i samma land eller utspridda över världen. Det är enkelt att sätta upp reglerna för hur moms, momskoder, EU-moms, omvänd momsplikt, bygg- och fastighetsmoms ska hanteras. Systemet finns i ett flertal språkversioner, bland dem de nordiska språken, franska, engelska, tyska, holländska, spanska och polska.

Mer om skydd mot bluffakturor