Avtalshantering på ett enklare sätt

Låt din avtalshantering bli enklare och roligare. Matcha periodiska fakturor automatiskt och få påminnelser när kontrakt skall sägas upp eller förnyas.

Quote from Palette customer
Kontraktslösningen hjälper oss att ha kontroll över periodiska fakturor, genom automatisk matchning mot avtal. Den förbättrar hanteringen av fakturor från en och samma källa, vilket har effektiviserat vårt arbetsflöde, samtidigt som vi kontinuerligt arbetar med att förbättra processen.

Rene Faurskov, Finance Manager på SPORTMASTER i Danmark

Kontrakt och avtalshantering med Palette

Avtalshantering med full kontroll

Vår lösning fungerar som en elektronisk avtalsdatabas som ständigt är tillgänglig och sökbar. Med en flexibel behörighetsstruktur kan du bestämma vem som ska se vad och hur ni hanterar påminnelser inför kritiska datum i avtalen. Med avtalen enkelt tillgängliga i organisationen blir efterlevnaden och effektiviteten högre.

Automatisera alla dina periodiska fakturor

Företag har i snitt 15-25 återkommande fakturor per månad som skulle kunna sättas upp som ett avtal. Med Palettes lösning för avtalshantering och kontrakt, behöver ni inte lägga tid på att attestera samma faktura månad efter månad. Systemet matchar, kontrollerar och hanterar alla periodiska fakturor relaterade till ett specifikt kontrakt. Det går också bra att själv generera dessa återkommande fakturor genom s.k. självfakturering.

Automatisera periodiska fakturor med Palettes avtalshantering

Fem huvudfunktioner:

  • Elektronisk hantering och arkivering av avtal
  • Matchning av periodiska fakturor
  • Påminnelser; förnyelse eller uppsägning av avtal
  • Möjliggör självfakturering
  • Gör avtal synliga för hela organisationen
Komplettera med:

Kontrakt

Förenkla företagets hantering av kontrakt och avtal. Matcha periodiska fakturor mot avtal och få automatiska påminnelser inför kontraktsförnyelse.

Beställning

Få full kontroll över kostnaderna redan innan de uppstår! Det blir möjligt när beställningar görs digitalt i det system där leverantörsfakturorna hanteras.

E-faktura

Automatisera din fakturahantering med e-faktura eller scanning och tolkning av pappersfakturor. Med Pagero når du 2,5 miljoner företag.

Ordermatchning

Med automatisk inköpsordermatchning försvinner många manuella steg samtidigt som kontrollen ökar. Matcha fakturorna direkt mot inköpsorder och sätt upp regler för vilka avvikelsenivåer som accepteras.

Attest & avvikelser

Automatisera leverantörsfakturorna och spara massor av tid. Systemet matchar fakturorna, attest görs i mobilen och endast avvikelserna hanteras manuellt.

Analys & rapportering

Med hjälp av all data som finns i Palettes fakturahanteringslösning kan du ta fram realtidsrapporter över kostnader, leverantörer och betalningar. Få en sammanhållen bild av status, flöden och värdefulla nyckeltal. Identifiera flaskhalsar i organisationen och se möjligheter till ökad kostnadseffektivitet.

Varför använda Palette?

Bättre tillgänglighet

Med vår lösning för du enkel åtkomst på och utanför kontoret. Attestera dina fakturor på datorn, surfplattan eller i mobilen.

Effektivare processer

Ett modernt och effektivt system för hantering av leverantörsfakturor sänker kostnaderna och skapar mer tid till annat i er organisation.

Större kontroll

Omedelbar kontroll över alla fakturor oavsett status ger dig god överblick, snabbare attestflöde och smidiga månadsavstämningar.

Kontrakt och avtalshantering med Palette

Enkelt att komma igång

Avtalen lagras i vår elektroniska avtalsdatabas som har en flexibel behörighetsstruktur. Om du använder Palettes fakturahanteringslösning finns redan befintliga leverantörer och användare upplagda, precis som attestregler, flöden, roller, konteringsförslag och övriga struktur. Avtalen kompletteras med information om t.ex. avtalstyp, kritiska datum och giltighetstider.

Avtal och kontrakt blir tillgängliga

Med vår avtalshantering blir det enkelt att göra leverantörsavtal och kontrakt sökbara och synliga för behöriga personer, t.ex. för medarbetare på inköpsavdelningen. På så vis blir det enklare att styra beställningar mot förmånliga avtalsbaserade inköp.

Läs om automatisering av inköp