Implementation & support

Dra nytta av vår erfarenhet! Vi har genomfört över 2000 implementationsprojekt och kan ge råd och stöd genom hela projektet.

Quote from Palette customer
Palette hade en tydlig och realistisk projektplan och det märktes att de har genomfört projekt av den här storleken och komplexiteten tidigare.

Eva Petré Rege, Reskontrachef på Coor Service Management

Palette stöttar dig genom hela implementationen

Palette stöttar dig genom hela implementationen

När du tecknat avtal med Palette, bokar vi direkt upp resurser från vårt projektteam. Vi går tillsammans igenom projektmodellen och lägger upp en plan för hur implementationen genomförs på bästa sätt, med hänsyn till din organisations behov och förutsättningar. Till varje projekt allokeras de resurser och kompetenser som behövs, t.ex. projektledare, applikationskonsult och tekniker. I projektet ingår alltid utbildning för användare och administratörer.

Global implementation

Palette har ett stort antal kunder med internationell verksamhet och bolag i flera länder och vi bidrar gärna med vår kunskap och erfarenhet av globala projekt. Att genomföra ett systembyte är ofta ett utmärkt tillfälle att se över sina interna processer och hur dessa kan förändras och förbättras. Även i den processen kan våra projektledare bidra med värdefulla erfarenheter baserat på best practise och tidigare erfarenheter.

Automatisera periodiska fakturor med Palettes avtalshantering

Tänk på det här:

  • Börja med att automatisera leverantörsfakturorna
  • Lägg till fler steg efter hand (kontrakt, inköp)
  • Passa på att se över interna processer
  • Ta hjälp av leverantörens erfarenhet
  • Var realistisk och avsätt interna specialistresurser

Varför använda Palette?

Bättre tillgänglighet

Med vår lösning för du enkel åtkomst på och utanför kontoret. Attestera dina fakturor på datorn, surfplattan eller i mobilen.

Effektivare processer

Ett modernt och effektivt system för hantering av leverantörsfakturor sänker kostnaderna och skapar mer tid till annat i er organisation.

Större kontroll

Omedelbar kontroll över alla fakturor oavsett status ger dig god överblick, snabbare attestflöde och smidiga månadsavstämningar.

Lokal support

Global organisation med lokal support

Palettes support bemannas av erfaren personal som arbetar med våra lösningar på heltid. De är kompetenta och kan ge kvalificerad support både över telefon och mail. Idag erbjuder vi support på svenska, engelska, finska, norska och danska. Du väljer själv vilket språk du föredrar i kontakten med vårt supportteam. Eftersom hela vår utvecklingsavdelning finns i Sverige, är det nära kontakt mellan supportteamet och utvecklarna på R&D vilket är en stor fördel om det skulle uppstå komplexa frågeställningar.

Extra vägledning med Customer Service Manager

Vill du ha experthjälp för att utnyttja Palettes lösning maximalt, eller behöver du en extra resurs som kan hjälpa till med konfigureringar i systemet? Då erbjuder vi tjänsten Customer Service Manager (CSM), där du får tillgång till en senior systemexpert, som har djup kunskap om Palette och hur man kan utnyttja lösningen på allra bästa sätt. Läs mer om CSM-tjänsten

Mer om vår support