Kostnadsanalys med tydlig överblick

Få en sammanhållen bild av status, flöden och värdefulla nyckeltal. Identifiera flaskhalsar i organisationen och se möjligheter till ökad kostnadseffektivitet.

Quote from Palette customer
När vi implementerade Palettes lösning införde vi samtidigt ett gemensamt sätt att arbeta på i alla länder där vi är verksamma. Tack vare realtidsrapporterna som finns i Palette, kan vi nu enkelt mäta och jämföra resultaten från olika länder.

Juho Häkkinen, Finance System Controller, Lindström Group

Effektiv kostnadsanalys med Palette

Inköps- och kostnadsanalys med intuitivt gränssnitt

I fakturahanteringssystemet samlas mycket information om företagets kostnader, leverantörer och så klart antal fakturor som processas. Med vårt analysverktyg presenteras data i ett lättillgängligt format, där du enkelt klickar dig fram till önskad rapport, som alltid är uppdaterad i realtid. På några minuter får du information om genomsnittlig kostnad för en viss produktkategori, inköpsvolym per leverantör eller hur stor del av fakturorna som betalas i tid.

Skapa prognoser för ökad kostnadseffektivitet

Många företag gör en periodisk överblicksbild över sina utgifter en gång per år. Information och förutsättningar förändras dock kontinuerligt och behöver vara uppdaterade hela tiden. Med vårt analysverktyg kan ni skapa prognoser över framtida utgifter. Ni bestämmer parametrarna och kan justera dem för att visa prognoser och effekterna av dem. Informationen visas översiktligt i tabeller och diagram, vilket underlättar när ni behöver effektivisera eller göra kostnadsbesparingar.

KPIer

Några huvudfunktioner:

  • Full överblick över kostnader och leverantörer
  • Färdiga grafer med intuitivt gränssnitt
  • Möjlighet att snabbt fånga upp negativa trender
  • Integrerat med fakturhanteringslösningen
  • Betalningsstatistik
Komplettera med:

Kontrakt

Förenkla företagets hantering av kontrakt och avtal. Matcha periodiska fakturor mot avtal och få automatiska påminnelser inför kontraktsförnyelse.

Beställning

Få full kontroll över kostnaderna redan innan de uppstår! Det blir möjligt när beställningar görs digitalt i det system där leverantörsfakturorna hanteras.

E-faktura

Automatisera din fakturahantering med e-faktura eller scanning och tolkning av pappersfakturor. Med Pagero når du 2,5 miljoner företag.

Ordermatchning

Med automatisk inköpsordermatchning försvinner många manuella steg samtidigt som kontrollen ökar. Matcha fakturorna direkt mot inköpsorder och sätt upp regler för vilka avvikelsenivåer som accepteras.

Attest & avvikelser

Automatisera leverantörsfakturorna och spara massor av tid. Systemet matchar fakturorna, attest görs i mobilen och endast avvikelserna hanteras manuellt.

Analys & rapportering

Med hjälp av all data som finns i Palettes fakturahanteringslösning kan du ta fram realtidsrapporter över kostnader, leverantörer och betalningar. Få en sammanhållen bild av status, flöden och värdefulla nyckeltal. Identifiera flaskhalsar i organisationen och se möjligheter till ökad kostnadseffektivitet.

Varför använda Palette?

Bättre tillgänglighet

Med vår lösning för du enkel åtkomst på och utanför kontoret. Attestera dina fakturor på datorn, surfplattan eller i mobilen.

Effektivare processer

Ett modernt och effektivt system för hantering av leverantörsfakturor sänker kostnaderna och skapar mer tid till annat i er organisation.

Större kontroll

Omedelbar kontroll över alla fakturor oavsett status ger dig god överblick, snabbare attestflöde och smidiga månadsavstämningar.

Bättre analyser med Palette

Palettes dashboard ger full överblick

I fakturahanteringslösningen finns vår dashboard som ger dig överblick över alla flöden i realtid. En övergripande vy visar hur många fakturor, inköpsordrar, rekvisitioner etc. som hanteras i systemet och vilkens status de har just nu. Det är enkelt att ta fram nyckeltal, t.ex. genomsnittlig handläggningstid per roll, andel e-faktura eller vilka belopp som ligger för betalning i ett visst tidsintervall. Därigenom får du enkelt insikt om eventuella flaskhalsar, möjliga kostnadsbesparingar och påverkan på likviditeten.

Avancerad kostnadsanalys med Spend Management

Genom vårt verktyg för spendanalys blir det enklare att arbeta aktivt med kostnadseffektivisering. I verktyget för spendanalys samlas all information från inköpsordrar och leverantörsfakturor. Genom ett par klick går det att få fram information och kostnad per leverantör, kostnad per produktkategori och om inköpen har skett enligt avtal. Det går också att skapa prognoser över framtida utgifter genom att ändra vissa parametrar och se vilken effekt förändringen får. Informationen visas översiktligt i tabeller och diagram. Detta gör det enklare att identifiera möjliga kostnadsbesparingar.

Jag vill boka en demo