Ökad kontroll och lägre kostnader

Automatiserad fakturahantering har många fördelar. Förenklad och effektiv hantering av leverantörsfakturor är en av dem. Med vår lösning ökar även kontrollen och ni får bättre underlag för den finansiella rapporteringen.

Palettes lösning för elektroniska fakturahantering

250 000+ Användare

Fler än 2 500 kunder över hela världen

Fördelar med fakturahantering för dig som arbetar som CFO

Finansiell kontroll

Skulle du vilja ha tillförlitlig data över framtida utgifter?

När alla inkommande fakturor digitaliseras och samlas i ett system, blir processen transparent och ni kan enkelt ta fram transaktioner kopplade till en viss dimension, t.ex. leverantör, konto eller projekt.

Vår lösning är enkel att konfigurera för att följa era attestregler. Med fördefinierade attestflöden och behörighet per roll, får ni ett systemstöd för regelefterlevnad.

Ökad produktivitet

Palettes lösning för fakturahantering är utvecklad för att integreras till ditt befintliga affärs- eller inköpssystem. Palette har idag mer än 3500 kunder över hela världen, som alla har integrerat Palette till ett eller flera affärssystem.

Snabbare arbetsflöde

Hela flödet från att fakturan ankommer till kontering, attest och registrering i affärssystemet automatiseras.

Förenkla för attestanter

Ett användarvänligt gränssnitt gör det enkelt för chefer och medarbetare att attestera sina fakturor i tid.

Automatiserad matchning

Låt systemet matcha fakturor mot inköpsorder, avtal eller inleverans. Hantera bara avvikelserna.

Sökbarhet och transparens

Alla fakturor är sökbara i Palette oavsett status. Det underlättar vid revision.

Smidig integration till ert affärssystem

Microsoft Dynamics AX

Integration till Dymamics AX

Dra nytta av vår sömlösa integration till AX. Data flyter mellan system i realtid.

Integration till Dynamics Navision

Integrera Palette med Navision och ta fakturahanteringen till nästa nivå.

Integration till Unit4 Agresso

Med vår standardintegration till Unit4Agresso förenklas hanteringen av leverantörsfakturorna.

Dynamics 365

Integration till Dynamics 365

Palette kommer med integrationer till både Finance and Operations och Business Central.

E-faktura

E-faktura är det mest effektiva sättet att ta emot och överföra fakturainformation till Palette. Även andra format såsom scannade pappersfakturor eller PDF läses in och tolkas automatiskt

Attestflöde

Elektronisk fakturahantering

Fakturorna skickas ut i ett förutbestämt attestflöde för granskning och attest. Idag finns möjlighet för automatisk kontering baserat på leverantör eller kostnadsställe. Det minimerar manuella fel och spar tid.

Automatisk matchning

Med hjälp av Palettes avancerade matchningsfunktion, kan många fakturor matchas automatiskt mot inköpsorder eller avtal. Dessa fakturor kan gå direkt till betalning utan manuell handpåläggning.

Fakturamatchning
Purchase to Pay - automatisering med Palette

Purchase-to-Pay

Integrera mot befintligt inköpssystem eller använd Palettes inköpsmodul. Attestera inköpet istället för fakturan – och få full kontroll över utgifterna redan innan de uppstår.

Vi ville ha den bästa möjliga lösningen även för hanteringen av leverantörsfakturor och då föll valet på Palette. Lösningen har mycket välutvecklad funktionalitet och kommer med en smidig integration till Dynamics 365.

Heli Matero
CFO på Technopolis Plc

Technopolis Plc implemented Palette during Corona spring 2020

Technopolis väljer Palette för fakturahantering

Technopolis är mitt i ett övergripande förändringsarbete avseende företagets system och interna processer. Företaget byter bl.a. ut sitt affärssystem, från Microsoft AX till molntjänsten Dynamics 365. Förändringsarbetet omfattar även ett flertal stödsystem inom ekonomi och finans, däribland banksystemet och de administrativa systemen för fastigheterna. För faktura-, avtals- och dokumenthantering valde man Palette Softwares lösning.

Är du redo att ta nästa steg?

Berätta för oss vilka utmaningar ni har

Fördelar med elektronisk fakturahantering för CFO

Det är välkänt att elektronisk fakturahantering eliminerar många manuella arbetsmoment inom leverantörsreskontra. Samtidigt minskar risken för mänskliga misstag, den underliggande datakvaliteten ökar och fakturor försvinner inte i hanteringen.

När många manuella och repetitiva moment försvinner från ekonomiavdelningen, frigörs tid för strategiskt arbete som skapar affärsvärde för hela organisationen. Många av våra kunder har också erfarenhet av att fakturavolymen ökat mycket, utan att man behövt öka antalet medarbetare inom accounts payable.

Fördelar för organisationen

När alla medarbetare får tillgång till ett användarvänligt system och kan attestera fakturor via mobil eller email, snabbas attestprocessen på och det blir lättare att undvika försenade betalningar.

Mer automation

Många av våra kunder har börjat med att automatisera sin fakturahantering för att sedan utveckla processen vidare till att även inkludera avtalshantering och inköp. Med Palettes avtalsmodul får ni ett digitalt arkiv med automatisk påminnelsefunktion för när ett avtal behöver omförhandlas eller sägas upp. Periodiska fakturor matchas mot avtalen och behöver aldrig hanteras manuellt – förutom vid avvikelse. Läs mer om avtalshantering

Attestera inköpet istället för fakturan
Med Palettes inköpsmodul får ni möjlighet att digitalisera de indirekta inköpen. Erfarenhet visar att det finns mycket pengar att spara genom att styra inköpen till prioriterade leverantörer. Dessutom får ni då möjlighet att attestera inköpsordern – innan beställning genomförs. Det ger ökad kontroll över inköp och kostnader. När fakturan kommer är det oftast för sent att häva eller justera en beställning. Läs mer om indirekta inköp i vårt blogginlägg