EFH för dig som är ekonomichef

Elektronisk fakturahantering har många fördelar. Förenklad och effektiv hantering av leverantörsfakturor en är av dem. En modern lösning ger också ökad kontroll och förbättrad finansiell rapportering.

Palettes lösning för elektroniska fakturahantering

250 000+ Användare

Fler än 2 500 kunder över hela världen

Läs om varför du som ekonomichef har mycket att vinna på elektronisk fakturhantering

Finansiell kontroll

Förbättra rapporteringen genom att alltid ha tillförlitlig underliggande data över framtida utgifter.

När alla inkommande fakturor digitaliseras och samlas i ett system, blir processen transparent och ni kan med ett par klick ta fram transaktioner kopplade till en viss dimension, t.ex. leverantör, konto eller projekt.

Vår lösning är enkel att konfigurera så att den på bästa sätt stödjer era attestregler. Med fördefinierade attestflöden och behörighet per roll får ni ett bra systemstöd för regelefterlevnad.

Ökad produktivitet

Vår lösning för fakturahantering är utvecklad för att integreras till ditt befintliga affärs- eller inköpssystem. Palette har idag mer än 3500 kunder över hela världen, som alla har integrerat Palette till ett eller flera affärssystem.

Snabbare attestflöde

Hela flödet från att fakturan ankommer till kontering, attest och registrering i affärssystemet automatiseras.

Förenkla för attestanter

Ett användarvänligt gränssnitt förenklar för chefer och medarbetare och fakturor kan attesteras i tid.

Automatiserad matchning

Låt systemet matcha fakturor mot inköpsorder, avtal eller inleverans. Hantera bara avvikelserna.

Sökbarhet och transparens

Alla fakturor är sökbara i Palette oavsett status. Det underlättar för organisationen och för revisorn.

Smidig integration till ert affärssystem

Microsoft Dynamics AX

Integration till Dymamics AX

Dra nytta av vår sömlösa integration till AX. Data flyter mellan system i realtid.

Integration till Dynamics Navision

Integrera Palette med Navision och ta fakturahanteringen till nästa nivå.

Integration till Unit4 Agresso

Med vår standardintegration till Unit4Agresso förenklas hanteringen av leverantörsfakturorna.

Dynamics 365

Integration till Dynamics 365

Palette kommer med integrationer till både Finance and Operations och Business Central.

Elektronisk fakturahantering

Fakturorna skickas ut i ett förutbestämt attestflöde för granskning och attest. Idag finns möjlighet för automatisk kontering baserat på leverantör eller kostnadsställe. Det minimerar manuella fel och spar tid.

Fakturamatchning

Automatisk matchning

Med hjälp av Palettes avancerade matchningsfunktion, kan många fakturor matchas automatiskt mot inköpsorder eller avtal. Dessa fakturor kan gå direkt till betalning utan manuell handpåläggning.

Avtalshantering

Använd avtalsmodulen och matcha periodiska fakturor mot underliggande kontrakt. Få påminnelser inför förnyelse eller uppsägning av avtal. Systemstöd för självfakturering och ett digitalt avtalsarkiv.

Avtalshantering i Palette
Purchase to Pay - automatisering med Palette

Purchase-to-Pay

Integrera mot befintligt inköpssystem eller använd Palettes inköpsmodul. Attestera inköpet istället för fakturan – och få full kontroll över utgifterna redan innan de uppstår.

Palette matchar fakturor mot inköpsordrar och det är enkelt att sätta upp regelverk för avvikelser. Den manuella arbetet minimeras och förenklas. Tack vare Palette kan vi nu hantera leverantörsfakturor med underliggande inköpsorder helt automatiskt.

René Faurskov
Ekonomichef på Sportmaster

Sportmaster automatiserar processen från inköp till betalning med Palette

I samband med att butikskedjan Sportmaster skulle byta ut sitt föråldrade affärssystem valde man att implememtera en modern lösning för purchase-to-pay. Lösningen integrerades till det nya affärssystemet och effektiviserade hanteringen av leverantörsfakturorna.

Är du redo för att ta nästa steg?

Berätta för oss vilka utmaningar ni har

Därför gillar ekonomichefen elektronisk fakturahantering

Det är välkänt att elektronisk fakturahantering eliminerar många manuella arbetsmoment inom leverantörsreskontra. Samtidigt minskar risken för mänskliga misstag, den underliggande datakvaliteten förbättras och borttappade fakturor blir ett minne blott.

När många manuella och repetitiva arbetsuppgifter försvinner från ekonomiavdelningen, frigörs tid för strategiskt arbete. Något som på sikt skapar affärsvärde för hela organisationen.

Många av våra snabbväxande kundföretag har erfarenhet av att kunna hantera en starkt ökande volym av leverantörsfakturor med bibehållen personalstyrka inom leverantörsreskontra.

Fördelar för organisationen
När alla medarbetare får tillgång till ett användarvänligt system och kan attestera fakturor via mobil eller mail, snabbas attestprocessen på och försenade betalningar kan undvikas.

Nästa nivå av automation
Många av våra kunder har börjat med att automatisera fakturahanteringen, för att i nästa steg även automatisera avtal och inköp.

Med Palettes avtalsmodul får ni ett digitalt arkiv med automatisk påminnelsefunktion för när ett avtal behöver omförhandlas eller sägas upp. Periodiska fakturor matchas mot avtalen och behöver aldrig hanteras manuellt – förutom vid avvikelse. Läs mer om avtalshantering

Attestera inköpet istället för fakturan
Med Palettes inköpsmodul får ni möjlighet att digitalisera de indirekta inköpen. Erfarenhet visar att det finns mycket pengar att spara genom att styra inköpen till prioriterade leverantörer – där rabatter och villkor avtalats i förväg.

Få möjlighet att attestera inköpsordern innan beställning läggs. Det ger ökad kontroll över inköp och kostnader. När fakturan kommer är det oftast för sent att häva eller justera en beställning. Läs mer om indirekta inköp på vår blogg.